• Epoxi-Holzersatzmasse
 • Epoxi-Holzersatzmasse
  • Epoxi-Holzersatzmasse
  • Epoxi-Holzersatzmasse

  Číslo produktu 316203

  Epoxi-Holzersatzmasse

  Dvousložkový vyrovnávací tmel bez rozpouštědel

  Odstín: Epoxi-Holzersatzmasse | 3162
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,93 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Dřevo v exteriéru jen příležitostně
  • Rekonstrukce dřevěných dílců ošetřených zpevňovačem Epoxi-Holzverfestigung
  • Zachování historických dřevěných dílců (např. hrázděné konstrukce, starožitnosti)

  Vlastnosti

  • Vysoká pevnost v tlaku
  • Rekonstrukce dřevěných dílců díky blokování vodní páry
  • Nízká měrná hmotnost
  • Velmi dobré modelační schopnosti
  • Lze přelakovat pro vyrovnání barevného odstínu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   • Přípravy

    Poškozená místa v opravovaném dřevě musí být před aplikací opatřena základním nátěrem Remmers Epoxi-Holzverfestigung. Je důležité, aby se hmota na výměnu dřeva nanášela do čerstvého, ještě přilnavého základního nátěru.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Zednická lžíce
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C.

   • Hotovou náhradu dřeva naneste v rámci stanovené životnosti nádoby pomocí čistých nástrojů, dobře zhutněte a uhlaďte.
    Pro vyhlazení povrchu důkladně očistěte nástroje a navlhčete je ředidlem Verdünnung V 101, ale nekapejte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 24 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Veškeré pomůcky pro bednění, které mohou být požadovány, musí být opatřeny PE fólií jako uvolňovacím prostředkem.

   • Sušení

    Znovu použitelný: po cca 24 hodinách

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Zednická lžíce
   • Špachtle, stěrka, hladítko z nerezové oceli

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

    Po zaschnutí nebo vytvrzení již není možné čištění.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Na mm tloušťky vrstvy 0,93 kg/m²; odpovídá 0,93 kg na litr objemu.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.