• PU-Holzersatzmasse, Set

  Číslo produktu 238701

  PU-Holzersatzmasse Set

  Set bez obsahu rozpouštědel na rekonstrukci dřeva v interiéru a exteriéru

  Varianta:
  2387 | PU-Holzersatzmasse Set
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,7 g/cm³ (PU doplňovací hmota dřeva)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Pro rekonstrukci dřevěných dílců
  • Sanace nosníků, např. v oblasti hrázděných konstrukcí
  • Sanace trámového zhlaví
  • Laminátové dřevo
  • Renovace oken
  • Pro profesionální použití

  Vlastnosti

  • Obsahuje všechny složky potřebné pro zpracování
  • Dřevěný vzhled
  • Paropropustný
  • Zvýšená pevnost v tlaku
  • Přetíratelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Povolená vlhkost dřeva: u ≤ 18 %.

   • Přípravy

    Vytvořte stabilní formu (např. pomocí laťovky) v původním rozměru dřevěného dílce a obložte ji nelepivým papírem.

    U větších dávek (> 3 kg) by měla být forma také zajištěna šroubovými svorkami. Nepřekračujte maximální velikost dávky 7,5 kg (riziko roztržení).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Zednická lžíce
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu: min. +10 ° C až max. + 25 ° C

   • Nalijte hmotu do dutiny, stlačte/utěsněte stěrkou, přikryjte nelepivým papírem a pevně uzavřete.

    Formu po 24 hodinách odstraňte.

    Rekonstruované plochy lze po 7 dnech dekorativně přebrousit a přelakovat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Během zpracování se do reakčního procesu nesmí dostat žádná další vlhkost.

    Chraňte produkt před vlhkostí.

   • Sušení

    Přepracovatelné: po 7 dnech

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Zednická lžíce
   • Lžíce

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101. Zbytky po mytí zlikvidujte v souladu s předpisy.

    Po zaschnutí nebo vytvrzení již není možné čištění.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1 litr na rekonstruovaný (opravovaný) objem: 0,5kg PU- směsi nahrazující dřevo a 0,25 kg pilin

  • Obecné pokyny
   • Při zásahu do bezpečnosti nosných a vyztužujících dřevěných dílů je nutné přivolat statika. Abychom pomohli statikovi na místě, byl vypracován ukázkový statický výpočet, který usnadňuje měření (hmoždinka, tloušťka ploché oceli) při renovaci.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.