• PU-Holzverfestigung

  Číslo produktu 237903

  PU-Holzverfestigung

  Jednokomponentní zpevňovač dřeva a izolátor škodlivin na bázi polyuretanu

  Odstín: bezbarvý | 2379

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca. 1,12 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca. 16

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Dřevo a materiály na bázi dřeva
  • Zpevnění dřeva: Zpevnění a stabilizace dřevěných povrchů, které byly napadeny houbou nebo hmyzem
  • Ochrana proti vlhkosti pro MDF, HDF desky
  • Izolace škodlivin: Izolace dřeva kontaminovaného lindanem, DDT a PCP (v systému pomocí Induline SW-910). Hloubková fixace aktivních složek ve dřevě, aby se zabránilo dalším emisím škodlivých látek do okolního prostředí

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Paropropustný
  • Vysoká penetrace díky nízké viskozitě
  • Izolace škodlivých látek: Aktivní složky se na povrchu dřeva uvolní, jsou dopraveny do vnitřku dřeva a tam zafixovány (testováno v systému WKI)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Štětec
   • Materiál nanášejte rovnoměrně štětcem.

    Na povrchu dřeva nesmí zůstat velké mokré plochy, kapky a přebytky.

    Je-li to nutné, zopakujte postup mokrý do mokrého.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 6 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Díky nízké viskozitě jsou možné i jiné způsoby zpracování (injektáž), avšak případ od případu by měly být určeny zpracovatelem.

    Případně konzultujte s technikem Remmers.

   • Sušení

    Přetíratelný: po cca. 6 hodinách
    Plné vytvrzení materiálu: po 7 dnech.

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připravený ke zpracování

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štětec

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

    Po zaschnutí nebo vytvrzení již není možné čištění.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 200-300 ml na pracovní postup / m²
   • 200 - 300 ml/m² v závislosti na podkladu

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.