• Brandschutz-Schutzlack

  Číslo produktu 215506

  Brandschutz-Schutzlack

  Ochranný lak s obsahem rozpouštědel, transparentní, matný

  Odstín: bezbarvý | 2155
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) cca 0,98 g/cm³
  Stupeň lesku matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Dekorativní ochrana protipožárních nátěrů
  • Při zvýšených požadavcích na povrch
  • Dřevěné obklady zdí a stropů
  • Školy, restaurace, nemocnice, obytné a komerční budovy

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Proti vlhkosti a mechanickému zatížení
  • Zabraňuje lepení a znečištění protipožární ochrany
  • Různé stupně lesku výrobku Brandschutz jsou sjednoceny matným nastavením výrobku Brandschutz-Schutzlack
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva max. 15 %.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +10°C až do max. +30°C.

   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,38 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, rozprašovací tlak vzduchu: 1 - 2 bar.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 - 0,38 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 24 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 2 hodinách
    Zaschlý: po cca 24 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Při vysoké vlhkosti vzduchu při procesu schnutí hrozí nebezpečí zbělání.

   • Ředění

    Připraven k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Středněvrstvý váleček z jehněčí plyše, plochý štětec odolný vůči rozpouštědlům

    Stříkací zařízení Airless/Airmix
    Výkonné pístové čerpadlo, převodový poměr ≥ 30:1
    Odstraňte sítka a filtry
    Průměr hadice ≥ NW 10
    Používejte hadice odolné vůči rozpouštědlům

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101. Zbytky po mytí zlikvidujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 18 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 18 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 50 g / m² na pracovní postup
   • Max. 50 g/m² (= cca 50 ml/m²)

  • Obecné pokyny
   • Ošetřené dílce nestohujte.

    Brandschutz- Schutzlack se smí používat pouze ve spojení s protipožárním prostředkem Brandschutz.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty