• Brandschutz

  Číslo produktu 215725

  Brandschutz

  Transparantní protipožární ochrana na vodní bázi, vytvářející izolaci

  Odstín: bezbarvý | 2157
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) cca 1,32 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Masivní, plné dřevo a panely z masivního, plného dřeva podle normy DIN EN 13986 s chováním při požáru minimálně třídy D-s2, d0, s objemovou hmotností > 400 kg/ m³ a tloušťkou ≥ 10 mm
  • Plochá lisovaná dřevotříska podle normy DIN EN 13986 s chováním při požáru minimálně třídy D-s2, d0, s objemovou hmotností ≥ 690 kg / m³ s tloušťkou ≥ 12 mm, také s dýhou, pokud bylo použito termoplastické lepidlo
  • Stavební překližková dýha podle normy DIN EN 13986 s požárním chováním minimálně třídy D-s2, d0, s objemovou hmotností ≥ 450 kg / m3 a tloušťkou ≥ 12 mm
  • Krovy, obklady zdí a stropů
  • Školy, restaurace, nemocnice, obytné a komerční budovy

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zpomaluje šíření požáru a snižuje vývoj spalin a hořlavost podkladu
  • V případě požáru vznikne tepelně izolační vrstva
  • Na vodní bázi
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva max. 15 %.

   • Přípravy

    Úplně odstraňte stávající staré nátěry.

    Mastné a pryskyřičné dřeviny důkladně omyjte bezprostředně před nátěrem ředidlem Verdünnung V 101.

    V případě potíží se smáčením povrch důkladně zbruste.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a teplota podkladu min. + 10 °C až do max. + 30 °C.

   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Stříkání Airless: tryska: 0,33 mm, tlak materiálu: 80 – 100 barů.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,33 mm, tlak materiálu: 80 – 100 barů, rozprašovací tlak vzduchu: 1,5 – 2,0 bary

    V případě potřeby proces opakujte.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 48 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Dřevěné díly musí být natřeny ze všech stran, pokud nejsou celoplošně připevněny k pevnému, minerálnímu podkladu.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca po 2 hodinách
    Vyschlé: cca po 24 hodinách
    Přelakovatelný: po cca 6 hodinách použitím Brandschutz; po cca 48 hodinách použitím Brandschutz-Schutzlack

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraveno k použití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • středněvrstvý váleček z jehněčí plyše, plochý štětec odolný vůči rozpouštědlům

    Airless/Airmix postřikovač:
    Výkonné pístové čerpadlo, převodový poměr ≥ 30: 1
    Odstraňte síta a filtry
    Průměr hadice ≥ NW 10
    Bič 1,5-2 m, NW 6, možný
    Používejte hadice odolné vůči rozpouštědlům

   • Pracovní nástroje ihned po použití omyjte horkou vodou.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 18 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 18 měsíců.

  • Spotřeba
   • ≥ 300 g / m² na masivní dřevo, desky z masivního dřeva, stavební překližkovou dýhu a dřevotřískovou desku z lisovaného dřeva (vždy p ≥ 12 mm)
    ≥ 350 g/m² na masivní dřevo a desky z masivního dřeva (vždy p ≥ 10 mm až < 12 mm)
    (v jednom nebo dvou pracovních krocích)

  • Obecné pokyny
   • Ošetřené dílce nestohujte.

    Ošetřené dílce musí být chráněny před deštěm nebo vlhkostí (uzavřené prostory, kryté budovy apod.) a nesmí být vystaveny povětrnostním vlivům.

    Konečný nátěr protipožárním ochranným lakem: K ochraně povrchu před znečištěním během přepravy, slepením a krátkodobou vlhkostí. Vyrovnání nerovnoměrných stupňů lesku.

    Je nutné dodržovat ustanovení obecného schválení stavebního dozoru.

    Protipožární ochrana se musí vždy používat v kombinaci s protipožárním ochranným lakem.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty