Číslo produktu 094901

  ADD TX NEU

  Polymerem modifikovaný tixotropní přípravek

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota 0,96 g/cm³
  Forma Vlákna

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Tixotropní přípravek pro epoxidové pryskyřice a polyuretanové systémy

  Vlastnosti

  • Bezprašné
  • Jednoduché dávkování
  • Snadno se míchá
  • Zpracování
   • V závislosti na materiálu a nanášeném množství je třeba dávkování upravit na místě.

    Použití, stupeň plnění a zpracování jsou určeny aplikací a systémem tužidla pro pryskyřice.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • V závislosti na použití a na bázi pojiva cca 0,3 - 3 % hmotnostně vztaženo k pojivu.

  • Obecné pokyny
   • Spotřeba tixotropní stěrky závisí na teplotě materiálu a teplotě okolí, jakož i na způsobu zapracování.

    Tixotropizace ovlivňuje vlastnosti materiálu.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.