©

SL Floor AS 01

Barevný stěrkový elektrostaticky vodivý systém.

SL Floor AS 01

Elektrostaticky vodivá litá stěrka

Vlastnosti

  • Možnost protiskluzného povrchu
  • Hospodárnost
  • Dobrá mechanická odolnost

Použití

  • Výrobní haly
  • Tiskárny
  • Skladovací prostory

Zkušební protokoly*

  • Odolnost vůči chemikáliím - seznam
  • Zkouška při působení vlhkosti ze spodní strany v systému OS 8
  • Protiskluznost R 9
* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list/systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součásti certifikátu či atestu. Změnou pečetící vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R.

SL Floor AS 01

5 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 636103

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 455102

Samolepicí měděná páska

Číslo produktu 667111

Vodou ředitelný příčně vodivý lak

Číslo produktu 697626

Elektrostaticky vodivá stěrka

Číslo produktu 674203

Minerální posypový prostředek