©

SL Floor WHG AS 01 / 01-1

Pružná elektrostaticky vodivá stěrka odolná vůči chemikáliím po dle zákona o regulaci vod

SL Floor WHG AS 01 / 01-1

Elektrostaticky vodivý stěrkový systém s povolením podle zákona o regulaci vod

Vlastnosti

 • Elektrostaticky vodivý
 • Možnost protiskluzného povrchu
 • Přemosťující trhliny

Použití

 • Prostory s rizikem výbuchu
 • Záchytné vany
 • Skladovací prostory

Zkušební protokoly*

 • Požární odolnost Bfl-s1
 • Protiskluznost R 9
 • Protiskluznost R 10
 • Protiskluznost R 11 / V 6
 • Protiskluznost R 12 / V 8
 • Odolnost vůči chemikáliím - seznam
 • Test emisí
 • Obecní stavební schválení
 • Schopnost přemostění trhlin
 • Zkouška pojíždění
*Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list/systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součásti certifikátu či atestu. Změnou pečetící vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R.

SL Floor WHG AS 01 / 001-1

6 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 455102

Samolepicí měděná páska

Číslo produktu 667111

Vodou ředitelný příčně vodivý lak

Číslo produktu 142711

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty v systémech s externí certifikací.

Číslo produktu 143111

Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná stěrka pro překlenutí trhlin

Číslo produktu 674203

Minerální posypový prostředek

Číslo produktu 667325

Vodivý tvrdý materiál