SL Floor 01 / 01-1

Barevný litý stěrkový systém s hladkým povrchem
pro středně těžkou mechanickou zátěž

SL Floor 01 / 01-1

Litá epoxidová stěrka

Vlastnosti

 • Vysoká odolnost proti otěru
 • Dobrá mechanická zatížitelnost
 • Možnost protiskluzného povrchu

Použití

 • Výrobní prostory
 • Montážní prostory
 • Skladovací prostory

Zkušební protokoly*

 • Požární odolnost Bfl-s1
 • Protiskluznost R 9
 • Protiskluznost R 10
 • Certifikát na potraviny (Epoxy OS Color)
 • Odolnost vůči chemikáliím - seznam
 • Působení vlhkosti ze spodní strany v systému OS 8
 • Test na emise
 • Povolení pro pobytové místnosti
*Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list/systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součásti certifikátu či atestu. Změnou pečetící vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R.

SL Floor 01/01-1

3 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 636103

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 698111

Pigmentovaná stěrka

Číslo produktu 674203

Minerální posypový prostředek