Číslo produktu 637106

Epoxy BS 3000 M

Vodou ředitelné epoxidové pojivo

Odstín: kieselgrau | 6371
Odstín: kieselgrau | 6371
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Obsah pevných látek 68 M-%

Složka A

Hustota (20 °C) 1,4 g/cm³
Viskozita (25 °C) 750 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
Viskozita (25 °C) 750 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,4 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1400 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Pečeticí nátěr v systémech Remmers WDD
 • Vrchní pečeticí nátěr v přesypávaných stěrkách Remmers WDD
 • Vrchní pečeticí nátěr v systému Remmers Deck OS 8 WD-LE

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Matný
 • Nízkoemisní
 • Protiskluzové vybavení
 • Prostupný pro vodní páry
 • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers WDD.

   V případě systémů OS-8 viz příslušný certifikát.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 84 : Komp. B 16
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 30 °C
  • Natírání/Válečkování
  • Doba zpracování 30 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C až max. +30 °C

  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • Zubové hladítko, hladítko, štětec, váleček na epoxidy a míchací zařízení

  • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

   Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 9 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 9 měsíců (složka A) nebo 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Pečeticí nátěr

   Materiál naneste sytě na podklad. Materiál naneste vhodným přípravkem, např. gumovou stěrkou a převálečkujte epoxidovým válečkem.

   cca 0,15-0,25 kg/m² pojiva dle pracovního postupu

  • Vrchní pečeticí nátěr

   Materiál naneste sytě na podklad. Materiál naneste vhodným přípravkem, např. gumovou stěrkou a převálečkujte epoxidovým válečkem.

   Je nutné aplikovat více vrstev. Pro první aplikaci smíchejte pryskyřicovou směs s 5 % vody.

   cca 0,60-0,80 kg/m² pojiva dle pracovního postupu

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu, struktuře a lesku.

   Odstíny následně aplikovaného pečeticího nátěru se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru, např. světlešedou.

   Pečeticí nátěr má systémově typický, lehce strukturovaný povrch.

   Aby bylo dosaženo rovnoměrného povrchu, je třeba vzít v úvahu příslušný stupeň drsnosti.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Stálobarevnost pečeticího nátěru lze zlepšit polyuretanovou pečeticí vrstvou pohlcující UV záření.

   V případě systémů OS-8 zohlednit požadavky příslušných certifikátů.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

Možné systémové produkty

Nástroje, příslušenství a PSA