• Add 250

  Číslo produktu 627183

  Add 250

  Polymerní granulát

  LANG_VARIANTE
  6271 | Add 250
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Zrnitost Cca 0,25 mm
  Specifická hmotnost zrna 1,1 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Polymerní granulát pro protiskluzovou úpravu pečeticích nátěrů

  Vlastnosti

  • Barevně neutrální
  • Snadno se míchá
  • Zpracování
   • Finální směs zpracovávejte podle specifikací příslušného pečeticího nátěru.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • Až 0,05 kg na 1 kg pojiva

  • Obecné pokyny
   • Granulát je vhodný pouze pro tloušťku jedné vrstvy < 200 μm.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.