• PUR Aqua Top 2K M Plus
 • PUR Aqua Top 2K M Plus
 • PUR Aqua Top 2K M Plus
 • PUR Aqua Top 2K M Plus
  • PUR Aqua Top 2K M Plus
  • PUR Aqua Top 2K M Plus
  • PUR Aqua Top 2K M Plus
  • PUR Aqua Top 2K M Plus

  Číslo produktu 363104

  PUR Aqua
  Top 2K M Plus

  Transparentní, protiskluzný, hedvábně krycí lak

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,03 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 210 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,15 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 590 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,23 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 431 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Objemová sušina 38 M-%

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Protiskluzný pečeticí nátěr EP a PU nátěrů pro mechanicky lehce namáhané povrchy

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Hedvábně matný
  • Protiskluzový povrch
  • Světlostálý
  • Prostupný pro vodní páry
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers.

   • Přípravy

    Uzavírací lak nanést nejpozději do 48 hodin. Při delší prodlevě je nutné povrchy z předchozích kroků přebrousit a vysát.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 85 : Komp. B 15
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 60 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10°C až do max. +25°C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • 25 cm váleček na epoxidy, 50 cm váleček na epoxidy, míchací zařízení

   • Míchací nástroj by měl být potažený plastovou vrstvou (např. Remmers Patentdisperser).

    Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 0,13 kg/m²

  • Příklady použití
   • Pečeticí nátěr

    Materiál naneste na povrch ve velkém množství. Materiál rovnoměrně naneste vhodným epoxidovým válečkem o průměru 25 cm v křížovém vzoru a poté jej naneste epoxidovým válečkem o průměru 50 cm napuštěným materiálem.

    Cca 0,13 kg/m² pojiva

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

    Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Barevná, obzvláště černá, pryž může při delším kontaktu s podlahovou krytinou zanechat zabarvení, které již nelze odstranit (např. pneumatiky vozidel nebo nohy strojů). Aby se zabránilo těmto zabarvením, použijte vhodná polyuretanové kolečka nebo podložky. Barviva, barvy na vlasy, bělicí nebo dezinfekční prostředky mohou také způsobit zabarvení, pokud nejsou okamžitě odstraněny.

    Aby se snížila tendence ke znečištění, doporučuje se provádět údržbu (viz pokyny pro péči).

    U protiskluzových povlakových systémů je ve srovnání s hladkými nátěry třeba počítat s náročnějším čištěním, takže by se měly použít čističe s měkkými kartáči.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA