• PUR Aqua Top 2K SG Plus
 • PUR Aqua Top 2K SG Plus
 • PUR Aqua Top 2K SG Plus
  • PUR Aqua Top 2K SG Plus
  • PUR Aqua Top 2K SG Plus
  • PUR Aqua Top 2K SG Plus

  Číslo produktu 363204

  PUR Aqua
  Top 2K SG Plus

  Transparentní, protiskluzný, hedvábně lesklý krycí lak

  LANG_VARIANTE
  3632 | PUR Aqua ​Top 2K SG Plus

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,04 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 445 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,15 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 4420 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 895 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Objemová sušina 38 M-%

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Protiskluzný pečeticí nátěr EP a PU nátěrů pro mechanicky lehce namáhané povrchy

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Hedvábny lesk
  • Protiskluzový povrch
  • Světlostálý
  • Prostupný pro vodní páry
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers.

   • Přípravy

    Uzavírací lak nanést nejpozději do 48 hodin. Při delší prodlevě je nutné povrchy z předchozích kroků přebrousit a vysát.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 88 : Komp. B 12
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté hmotu důkladně promíchejte pomaloběžným, elektrickým míchadlem (> 1500 ot. / min) a za použití Remmers Patentdisperser.

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 60 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu: min. +10 ° C až do max. +25 ° C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • 25 cm epoxidový váleček, 50 cm epoxidový váleček, míchací zařízení

   • Jako míchací nástroj se musí použít Remmers Patentdisperser.

    GR_B_2

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 0,13 kg/m²

  • Příklady použití
   • Pečetící nátěr

    Materiál naneste sytě na podklad. Naválečkujte do kříže vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice 25 cm a následně převálečkujte válečkem pro epoxidové pryskyřice 50 cm namočeným do materiálu. Válečky je po 30 minutách nutné vyměnit za nové.

    Cca 0,13 kg/m² pojiva

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

    Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Barevná, obzvláště černá, pryž může při delším kontaktu s podlahovou krytinou zanechat zabarvení, které již nelze odstranit (např. pneumatiky vozidel nebo nohy strojů). Aby se zabránilo těmto zabarvením, použijte vhodná polyuretanové kolečka nebo podložky. Barviva, barvy na vlasy, bělicí nebo dezinfekční prostředky mohou také způsobit zabarvení, pokud nejsou okamžitě odstraněny.

    Aby se snížila tendence ke znečištění, doporučuje se provádět údržbu (viz pokyny pro péči).

    U protiskluzových povlakových systémů je ve srovnání s hladkými nátěry třeba počítat s náročnějším čištěním, takže by se měly použít čističe s měkkými kartáči.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA