• ACC H

  Číslo produktu 129530

  ACC H

  Urychlovač pro epoxidové pryskyřice

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Dodávka 1K

  Hustota (20 °C) 0,97 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  Vlastnosti

  • Snadné dávkování
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Urychlení vytvrzování
  • Zpracování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +8 °C až do max. +25 °C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Až 4 % hmotnostních v poměru k pojivu

  • Příklady použití
   • Epoxy ST 100

    Vývoj tvrdosti Shore D při pokojové teplotě (cca 22 °C)

    v závislosti na přidaném množství ACC H


    bez ACC H+ 2 %  hmot. ACC H+ 4 %  hmot. ACC H
    4 hodiny01660
    6 hodin124171
    8 hodin155575


    Epoxy OS Color New

    Vývoj tvrdosti Shore D při pokojové teplotě (cca 22°C)

    v závislosti na přidaném množství ACC H


    bez ACC H+ 2 %  hmot. ACC H+ 4 % hmot.  ACC H 
    4 hodiny01762
    6 hodin85076
    8 hodin196379

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Použití urychlovače vede ke zkrácení doby zpracování. V závislosti na použitém množství může dojít k problémům s přilnavostí, na povrchu mohou zůstat viditelné stopy hladítka nebo ojehleného válečku.

    Negativně působí na vlastnosti, jako je odolnost proti nárazům, přemostění trhlin, odolnost vůči UV záření a odolnost proti vodě.

    Na sousedních plochách zpracovávejte pouze materiál se stejným množstvím urychlovače, abyste předešli nepatrným odchylkám barevných odstínů.

    Urychlení jiných systémů epoxidové pryskyřice není možné, protože nelze vyloučit neslučitelnost systémů.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.