Industrial hall for car components©

Průmyslové podlahy

Mechanická zatížitelnost pomocí rychlých a hospodárných povrchů

Průmyslové podlahy - podlahy s rozmanitým využitím

Podlahové systémy naleznete ve všech velkých průmyslových oborech. Proto jsme k dispozici společně s našimi zkušenými partnery již několik desetiletí např. automobilovému a strojnímu průmyslu, ale i spoustě jiných průmyslových oborů, ve kterých musí podlaha vydržet to, co slibuje.

Rozhodujícím faktorem pro úspěch je odolnost průmyslových podlah. Provoz, nárazy, otěr nebo bodové zatížení – podle oboru a oblasti použití jsou podlahy vystaveny různorodé mechanické zátěži. Podlahové systémy musí být vybrány a aplikovány v souladu s individuálním zatížením.

Kromě toho je stále důležitější chemická zatížitelnost, vzhledem k přísnějším předpisům na ochranu půdy a vod. V průmyslu se využívá celá řada chemikálií, které značně namáhají strukturu podlah. Patří sem oleje, tuky, pohonné hmoty a rozpustné soli, ale i silně leptavé kyseliny nebo agresivní čisticí prostředky. Koncentrace chemikálií a teplotní podmínky poskytují vodítko k volbě optimálních podlahových systémů.

Podlahový systém se strukturovaným povrchem obsahující tvrdá zrna z karbidu křemíku, určený pro střední až vysokou mechanickou zátěž

Epoxidová ručně hlazená stěrka pískové barvy s lehce strukturovaným povrchem určená pro těžkou mechanickou zátěž.

Průmyslové podlahy

25 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 115703

Tixotropní penetrační pryskyřice

Číslo produktu 636103

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 093611

Rychlá penetrace pro matně vlhké podklady

Číslo produktu 091611

Speciální penetrace na problematické podklady

Číslo produktu 698111

Pigmentovaná stěrka

Číslo produktu 680211

Polyuretanová houževnatá stěrka

Číslo produktu 142711

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty v systémech s externí certifikací.

Číslo produktu 142511

Chemicky odolná, trhliny překlenující stěrka

Číslo produktu 122431

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 618611

Pigmentovaný krycí nátěr nebo vrchní pečeticí nátěr

Číslo produktu 440525

Ohněm sušený křemenný písek

Číslo produktu 440725

Směs křemenného písku sušená ohněm

Vysoce odolné podlahy

Více informací naleznete v našem prospektu