Oblast použití

 • Křemenná písková směs s optimalizovanou křivkou zrnitosti pro výrobu malt a potěrů

Vlastnosti

 • Dosažení vysoké pevnosti
 • Lze strojově hladit
 • Zpracování
  • Použití, stupeň plnění a zpracování jsou určeny aplikací a systémem tužidla pro pryskyřice.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

 • Obecné pokyny
  • Max. plnění závisí na použitém pojivu, tloušťce vrstvy a stavebních podmínkách.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.