• Glimmer GHL 3/0

  Číslo produktu 674203

  Glimmer GHL 3/0

  Minerální posypový prostředek

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Forma Ve tvaru destičky
  Zrnitost Do cca 3 mm
  Specifická hmotnost zrna 0,15 - 0,25 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Konkrétní vsyp pro podlahové stěrky Remmers

  Vlastnosti

  • Strukturované povrchy
  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • Dle aplikace

  • Příklady použití
   • Příklady použití

    Pro cílený vsyp rovnoměrně zasypte do ještě čerstvé stěrky Remmers.

    Poznámka: U systémů AS / ESD max. pokrytí 30 %.

    0,01 - 0,05 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Při použití v elektrostaticky vodivých systémech je max. stupeň krytí menší než 20 %.

    Chraňte zařízení, stroje a přilehlé plochy vhodnými opatřeními.

    Používejte respirátor (viz bezpečnostní list).

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.