Číslo produktu 698026

Epoxy OS Color

Pigmentovaná stěrka

Odstín: speciální odstíny od 10 kg | 6980
Odstín: speciální odstíny od 10 kg | 6980
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,6 g/cm³
Viskozita (25 °C) 3900 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
Viskozita (25 °C) 340 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,5 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1600 mPa s

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Pevnost v tahu za ohybu > 16 N/mm²
Pevnost v tlaku > 46 N/mm²
Tvrdost dle Shore D po 28 dnech > 78

* Epoxidová malta 1 : 10 se standardním pískem

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Stěrka
 • Plněná stěrka
 • Stěrka do obytných prostor, schválená v systému dle DIBt (AbZ Z-156.605-1594)

Vlastnosti

 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Pojízdný paletovými a zvedacími vozíky
 • Test kompatibility nátěrů
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Přídržnost penetrované plochy musí být v průměru nejméně 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace nebo záškraby Remmers.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 82 : Komp. B 18
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 25 min
  • TeplotaPochozí po
   +8 °C48 hodin
   +12 °C30 hodin
   +20 °C16 hodin

   Vytvrzování lze urychlit přidáním urychlovače ACC H. Návod k použití na vyžádání!

   Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Zubové hladítko, zubová stěrka, smyčkový válec, jehlový válec, vhodné míchací zařízení

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • V závislosti na použití (viz technický list)

 • Příklady použití
  • Použití
   Plnění plnivem Selectmix 01/03
   Spotřeba pojiva[kg/m²]
   Spotřeba směsi[kg/m²]
   Doporučená zubová lišta

   Spotřeba na

   1 mm tloušťky vrstvy[kg/m²]

   Stěrka

   < 1 mm

   neplněná0,8 - 1,0
   0,8 - 1,0
   č. 5
   --

   Stěrka

   cca. 1 mm

   neplněná
   1,3 - 1,5
   1,3 - 1,5
   č. 7
   1,50
   Plněná stěrka
   1 : 0,3
   min. 1,3
   min. 1,8
   č. 25
   1,55
   Plněná stěrka1 : 0,5
   min. 1,5
   min. 2,2
   č. 46
   1,65
   Plněná stěrka1 : 0,7
   min. 1,8
   min. 3,1
   č. 55
   1,75

  • Nanášení

   Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

   Následně zpracujte smyčkovým nebo ježkovým válcem.

   Spotřeba závisí na podkladu, teplotních podmínkách, požadované tlouštce a požadovaném vzhledu.

   (viz tabulka)

  • Plněná stěrka

   Hmotu naplněnou plnivem Selectmix 01/03 nanést na podklad vhodným přípravkem, např. zubovou stěrkou nebo raklí, rozprostřít a poté převálečkovat jehlovým válcem.

   Zvolený stupeň plnění závisí na podkladu, teplotě a požadované tloušťce vrstvy.

   (viz tabulka)

  • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1: :0,5 (hmotnostně) naneste na připravenou plochu, rozprostřete pomocí vhodného hladítka či rakle a v případě potřeby odvzdušněte ježkovým válcem.

   Ještě čerstvě položenou směs posypat v přebytku vysušeným křemenným pískem.

   Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

   (viz tabulka)

  • Krycí nátěr/top coat

   Materiál rovnoměrně naneste na připravenou plochu gumovou stěrkou a následně do kříže naválečkujte vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice.

   Cca 0,5 - 0,8 kg/m² pojiva

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Slabě kryvé odstíny (např. žlutá, červená nebo oranžová, ...) mají lazurovací účinky. To je nutné zohlednit při výběru systému a specifikaci.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Aplikace směsi zubového hladítka či rakle. Při zpracování pomocí hladítka / stěrky mohou zůstat viditelné stopy hladítka.

   Pastelové odstíny, malé tloušťky vrstvy, použití písku jiné frakce, stejně jako nižší teploty mohou mít vliv na plnění a výsledný vzhled.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu obrusu.

    

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

Možné systémové produkty

Nástroje, příslušenství a PSA