• Selectmix 01/03

  Číslo produktu 440525

  Selectmix 01/03

  Ohněm sušený křemenný písek

  LANG_VARIANTE
  4405 | Selectmix 01/03
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Forma Pevný
  Zrnitost Cca 0,09 - 0,25 mm
  Specifická hmotnost zrna 2,65 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Plnivo pro vhodné systémy Remmers

  Vlastnosti

  • Mytý
  • Ohněm sušený
  • Zpracování
   • Použití, stupeň plnění a zpracování jsou určeny aplikací a systémem tužidla pro pryskyřice.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • V závislosti na použití (viz technický list příslušného pojiva).

  • Obecné pokyny
   • Max. plnění závisí na použitém pojivu, tloušťce vrstvy a stavebních podmínkách.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.