• PUR Aqua Color Top 2K M
 • PUR Aqua Color Top 2K M
 • PUR Aqua Color Top 2K M
  • PUR Aqua Color Top 2K M
  • PUR Aqua Color Top 2K M
  • PUR Aqua Color Top 2K M

  Číslo produktu 368511

  PUR Aqua Color Top 2K M

  Pigmentovaný hedvábně matný krycí lak

  Odstín: speciální odstíny od 20 kg | 3685
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Obsah pevných látek 57,9 M-%

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,12 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 260 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,15 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 590 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,22 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 430 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Pečeticí nátěr na EP a PU podlahové nátěry Remmers
  • Systémová součást v interiérových systémech TÜV PROFICERT (707106482-2, -4)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Hedvábně matný
  • Světlostálý
  • Prostupný pro vodní páry
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers.

   • Přípravy

    Uzavírací lak nanést nejpozději do 48 hodin. Při delší prodlevě je nutné povrchy z předchozích kroků přebrousit a vysát.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 85 : Komp. B 15
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

    Do produktu se vždy přidá 10 hm. % vody.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 45 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • 25 cm váleček na epoxidy, 50 cm váleček na epoxidy, míchací zařízení

   • Míchací nástroj by měl být potažený plastovou vrstvou (např. Remmers Patentdisperser).

    GR_B_2

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Na pracovní krok: 0,13 kg/m²

  • Příklady použití
   • Pečetící nátěr

    Materiál naneste sytě na podklad. Naválečkujte do kříže vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice 25 cm a následně převálečkujte válečkem pro epoxidové pryskyřice 50 cm namočeným do materiálu. Válečky je po 30 minutách nutné vyměnit za nové.

    Vždy válečkovat metodou čerstvé do čerstvého.

    Zamezte tvorbě kaluží.

    Cca 0,13 kg/m² pojiva

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Odstíny se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Při mechanické zátěži je obecně nezbytný opakovaný pečeticí nátěr.

    V případě vyšších optických nároků a pro dosažení lepší čistitelnosti by měl být aplikován vrchní pečeticí nátěr PUR Aqua Top 500 2K M.

    Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Barevná, obzvláště černá, pryž může při delším kontaktu s podlahovou krytinou zanechat zabarvení, které již nelze odstranit (např. pneumatiky vozidel nebo nohy strojů). Aby se zabránilo těmto zabarvením, použijte vhodná polyuretanové kolečka nebo podložky. Barviva, barvy na vlasy, bělicí nebo dezinfekční prostředky mohou také způsobit zabarvení, pokud nejsou okamžitě odstraněny.

    Aby se snížila tendence ke znečištění, doporučuje se provádět údržbu (viz pokyny pro péči).

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA