Oblast použití

 • Fixace vločkových podlahových povlaků Remmers

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Rychle schne
 • Světlostálý
 • Prostupný pro vodní páry
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Použití výhradně jako fixační vrstva celoplošně zasypaných vločkových podlahových povlaků Remmers.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +10 °C až do max. +25 °C.

  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • 25 cm váleček pro epoxidové pryskyřice

  • GR_B_2

   Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Cca 0,15-0,25 l/m² pojivo

 • Příklady použití
  • Fixační vrstva pro podlahy s chipsy

   Materiál naneste sytě na podklad. Naválečkujte rovnoměrně sytě do kříže vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice 25 cm.

   Zafixovaný podklad se musí zapečetit pečeticím nátěrem PUR Aqua Top 500 2K M nebo PUR Aqua Top 2K SG.

   Cca. 0,15 - 0,25 l/m² pojivo

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

   Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

   Pouze pro vnitřní prostory bez mokrého zatížení!

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.