Oblast použití

 • Fixace vločkových podlahových povlaků Remmers

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Rychle schne
 • Světlostálý
 • Prostupný pro vodní páry
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Použití výhradně jako fixační vrstva celoplošně zasypaných vločkových podlahových povlaků Remmers.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +10 °C - max. +25 °C.

  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • 25 cm váleček pro epoxidové pryskyřice

  • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

   Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 0,15-0,25 l/m² pojiva

 • Příklady použití
  • Fixace pro vrstvu z cekorativních vloček

   Materiál naneste sytě na podklad. Naválečkujte rovnoměrně sytě do kříže vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice 25 cm.

   Zafixovaný podklad se musí zapečetit pečeticím nátěrem PUR Aqua Top 500 2K M nebo PUR Aqua Top 2K SG.

   Cca. 0,15 - 0,25 l/m² pojiva

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

   Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

   Pouze pro vnitřní prostory bez mokrého zatížení!

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.