Číslo produktu 669617

PUR Aqua
Top ESD

Vodou ředitelný pečetící nátěr s ESD vlastnostmi

Odstín: speciální odstín CS I | 6696
Odstín: speciální odstín CS I | 6696
Vyberte barvu
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
Viskozita (20 °C) 350 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,15 g/cm³
Viskozita (20 °C) 1500 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,2 g/m²
Viskozita (20 °C) 250 mPa s

* Třída požární zkoušky v definovaných systémech (viz zkušební protokol o požární klasifikaci: vodivé systémy Remmers).

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Pečetící nátěr pro mírné zatížení v elektrostaticky vodivých nebo ESD kompatibilních systémech

Vlastnosti

 • Pigmentovaný
 • Elektrostaticky vodivý
 • V systému umožnuje elektrickou vodivost
 • Neobsahuje pevné soli a vodné roztoky solí
 • UV stabilní
 • Matný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Podklad musí být suchý.

   Podklad musí být vytvořen vodivými nebo ESD kompatibilními systémy, nelépe ze systémů Remmers.

   V případě delší čekací doby (> 24 hodin) musí být povrch před dalším pracovním krokem přebroušen.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 85 : Komp. B 15
  • Doba míchání 2 - 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Složku A nejprve důkladně promíchat.

   Následně se složka B zcela vlije do složky A za chodu míchadla a obě složky se homogenně promíchají vhodným elektrickým míchadlem po dobu alespoň 2 - 3 minut.

   Namíchaná směs se přelije přes síto (velikost ok 0,6-1 mm) do jiné nádoby a znovu důkladně promíchá.

   Pokud směs není dokonale smíchaná, mohou se tvořit barevné skvrny.

   Pokud se přidávají další produkty, platí pro přípravek také toto:

   Do míchaného pečeticího nátěru přidejte granulát.

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Natírání/Válečkování
  • Doba zpracování 45 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • Váleček na epoxidy, Patentdisperser pro povlakové hmoty, sítko na lak

  • Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 3 měsíce
  • V uzavřených originálních nádobách v chladu, suchu, chráněné před mrazem min. 3 měsíce.

 • Spotřeba
  • V závislosti na aplikaci (viz příklady aplikací)

 • Příklady použití
  • Pečetící nátěr

   Nalijte materiál na připravenou plochu a rovnoměrně jej rozetřete epoxy válečkem a poté jej válečkem z mikrovlákna o šíři 50 cm rozetřete. Po 30 minutách musí být válečky vyměněny za nové. Práce je prováděna systémem mokré do mokrého.

   Při použití přídavných produktů se musí pouze nanášet epoxidovým válečkem a poté převálcovat válečkem z mikrovlákna o délce 50 cm.

   Zamezte tvorbě kaluží.

   Nezpracovávat na přímém slunci.

   Min. 0,14 kg/m²

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

   Slabě kryvé odstíny (např. žlutá, červená nebo oranžová, ...) mají lazurovací účinky. To je nutné zohlednit při výběru systému a specifikaci.

   Před kontrolou hodnot ESD doporučujeme vyčistit ESD obuv, elektrody a podlahové stěrky izopropanolem nebo etanolem (95%) a počkat, až se odpaří.

   Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   Barevná, obzvláště černá, pryž může při delším kontaktu s podlahovou krytinou zanechat zabarvení, které již nelze odstranit (např. pneumatiky vozidel nebo nohy strojů). Aby se zabránilo těmto zabarvením, použijte vhodná polyuretanové kolečka nebo podložky. Barviva, barvy na vlasy, bělicí nebo dezinfekční prostředky mohou také způsobit zabarvení, pokud nejsou okamžitě odstraněny.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

   H_B_211

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.