Oblast použití

 • Urychlovač v systému Remmers QP

Vlastnosti

 • Urychlení vytvrzování
 • Zpracování
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Viz technický list příslušného pojiva.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Urychlovač Remmers QP Cat smí být použit výhradně pro urychlení produktů v systému Remmers QP.

   Urychlením produktů v systému Remmers QP se mohou vlastnosti (např. schopnost přemostění trhlin, odolnost proti nárazům, doba zpracovatelnosti, odstín a odolnost proti UV záření) lišit od neurychlené kvality.

   Na sousedních plochách zpracovávejte pouze materiál se stejným podílem urychlovače Remmers QP Cat, abyste předešli nepatrným odchylkám barevných odstínů.

   Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty