• Quarz 07/12 DF

  Číslo produktu 440725

  Quarz 07/12 DF

  Směs křemenného písku sušená ohněm

  LANG_VARIANTE
  4407 | Quarz 07/12 DF
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Forma Pevný
  Zrnitost Cca 0,7 - 1,2 mm
  Specifická hmotnost zrna 2,65 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Vsypový písek v systémech Remmers

  Vlastnosti

  • Mytý
  • Ohněm sušený
  • Bez prachu
  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • V závislosti na použití (viz technický list příslušného pojiva)

  • Příklady použití
   • Příklady použití

    Sytě a rovnoměrně zasypte v přebytku do ještě čerstvé stěrky Remmers.

    Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

    Cca 4 - 6 kg/m² včetně přebytků

  • Obecné pokyny
   • Max. plnění závisí na použitém pojivu, tloušťce vrstvy a stavebních podmínkách.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.