• Metalufloor

  Číslo produktu 688083

  Metalufloor

  Pigmentovaná pasta

  Odstín: marrone | 6880
  Odstín: marrone | 6880
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Systémová složka v systému Remmers Metalufloor

  Vlastnosti

  • Sestaveno pro 10 kg jednotek pojiva
  • Efektní podlaha s jedinečným vzhledem
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   • Přípravy

    Podklad musí být nutně předem ošetřen nátěrem Epoxy Primer PF New ve stříbrné šedé barvě.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 ° C až do max. +25 ° C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • 2,5 mm Remmers hladítko, zubové hladítko (ZL 55), míchací zařízení

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • 3 M-% v poměru k pojivu

  • Příklady použití
   • Nanášení

    Materiál aplikujte na připravený povrch a naneste ho pomocí hladítka 2,5 mm Remmers nebo zubového hladítka (ZL 55).

    Spotřeba by se měla kontrolovat a dodržovat po celou dobu pokládky.

    Nechejte krátce odležet a přepracujte hladítkem v závislosti na požadovaném efektu.

    Doba, kdy se provádí dohlazení, určuje vizuální vzhled (vytváření obláčků). Ta by měla zůstat konstantní po celou dobu aplikace.

    Na povrch aplikujte bezpodmínečně pečeticí vrstvu za použití vhodných produktů Remmers.

    Minimálně 2,7 - max. 3,0 kg / m² hotové směsi

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Celkový vzhled podlahy je do značné míry určován řemeslným zpracováním a převažujícími stavebními podmínkami na místě.

    Každá podlaha je tím pádem jedinečná a není reprodukovatelná.

    Na povrch aplikujte bezpodmínečně pečeticí vrstvu za použití vhodných produktů Remmers.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    V kancelářských pracovištích, se doporučuje podložení polykarbonátovými rohožemi.

    Podmínky na stavbě a řemeslné zpracování se mohou lišit od podmínek při výrobě vzorků!

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).