Číslo produktu 667426

PUR Deco Color

Dekorativní stěrka

Odstín: speciální odstíny od 10 kg | 6674

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,44 g/cm³
Viskozita (25 °C) 8200 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,13 g/cm³
Viskozita (25 °C) 2500 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,31 g/cm³
Viskozita (25 °C) 4800 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Dekorativní podlahová stěrka
 • Dvoubarevná technologie

Vlastnosti

 • Snižuje kročejový hluk
 • Stálobarevnost
 • Mechanicky zatížitelný
 • Statické překlenutí trhlin
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Podklad musí být suchý.

   Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

   Pro cementové podklady je nezbytně nutné použít Remmers epoxidové penetrace nebo záškraby.

   Vhodným základem je Epoxy ST 100, Epoxy GL 100, Epoxy Primer PF New a Epoxy FAS 100. Tyto musí být aplikovány do 24 hodin, jinak se musí provést důkladné zbroušení.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 75,5 : Komp. B 24,5
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 12 °C max. 30 °C
  • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 30 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
  • Zubové hladítko, zubová stěrka, hladítko, vhodné míchací zařízení

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Nanášení

   Materiál se nanese na připravený povrch vhodnými prostředky, jako např. hladítkem, zubovým hladítkem nebo zubovou raklí.

   Uvedené přibližné množství spotřeby se vztahuje na hladké a zarovnané podklady.

   Spotřeba závisí na podkladu, teplotních podmínkách, požadované tlouštce a požadovaném vzhledu.

   Min. 2,0 kg/m² pojiva
   Min. 3,0 kg/m² pojiva u techniky dvou barev

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   U dvoubarevného systému je celkový vzhled podlahy do značné míry určován řemeslným zpracováním a převažujícími stavebními podmínkami na místě.

   Každá podlaha je tím pádem jedinečná a není reprodukovatelná.

   Podmínky na stavbě a řemeslné zpracování se mohou lišit od podmínek při výrobě vzorků!

   Na povrch aplikujte bezpodmínečně pečeticí vrstvu za použití vhodných produktů Remmers.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   V kancelářských pracovištích, se doporučuje podložení polykarbonátovými rohožemi.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Možné systémové produkty