Subterranean garage with markings©

Deck OS 10

Systém jako těsnící vrstva s vysokou schopností přemosťování trhlin pod ochrannou a krycí vrstvou pro pro pochozí a pojízdné plochy podle DAfStb, TL / TP-BEL-B3

Deck OS 10

Těsnicí systémy s vysokým přemosťováním trhlin

Vlastnosti

  • Dynamické přemostění trhlin
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemická odolnost

Použití

  • Utěsnění betonových stavebných dílů s trhlinami a plánovaným mechanickým zatížením např.volné plochy parkovacích domů

*Podrobné informace naleznete v aktuálním TL / systémové skladby v osvědčení - certifikátu.