Subterranean garage with markings©

Deck OS 11a pro

Povrchová úprava s těsnící vrstvou s vysokým stupněm překlenutí trhlin pod ochrannou a krycí vrstvou, pro pochozí a pojížděné plochy dle DAfStb, TL / TP-BEL-B3

Deck OS 11a pro

Izolace s vysokým stupněm překlenutím trhlin

Vlastnosti

  • Dynamické přemostění trhlin
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemická odolnost

Použití

  • Utěsnění betonových stavebných dílů s trhlinami a plánovaným mechanickým zatížením např. volné plochy parkovacích domů

*Podrobné informace naleznete v aktuálním TL/systémové skladby v osvědčení - certifikátu.