Oblast použití

 • Vsypový písek v systémech Remmers

Vlastnosti

 • Mytý
 • Ohněm sušený
 • Bez prachu
 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.

 • Spotřeba
  • V závislosti na použití (viz technický list příslušného pojiva)

 • Příklady použití
  • Příklady použití

   Sytě a rovnoměrně zasypte v přebytku do ještě čerstvé stěrky Remmers.

   Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

   Cca 4 - 6 kg/m² včetně přebytků

 • Obecné pokyny
  • Max. plnění závisí na použitém pojivu, tloušťce vrstvy a stavebních podmínkách.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.