• Acryl Color ZL
 • Acryl Color ZL
  • Acryl Color ZL
  • Acryl Color ZL

  Číslo produktu 292005

  Acryl Color ZL

  Ekologický, vodou ředitelný barevný nátěr

  Odstín: kieselgrau | 2920
  Odstín: kieselgrau | 2920
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,20 - 1,25 kg/l
  Pigment Oxidové pigmenty odolné proti alkáliím
  Viskozita Cca 3500-4500 mPa∙s
  Aktivní látka Akrylátový kopolymer

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Minerální podklady
  • Natírání záchytných van a záchytných prostor

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Nepropustný a odolný vůči: topný olej EL, nepoužité motorové a převodové oleje
  • Elastický
  • Vodou ředitelné
  • Šetrné k životnímu prostředí
  • Hedvábně matný
  • Stálobarevný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

    Bez solí, škodlivých stavbám.

   • Přípravy

    Uvolněné, staré nátěry beze zbytku odstranit.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Aplikujte materiál ve 3 pracovních krocích.

    Technologická přestávka mezi nátěry min. 24 hod.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, plochý štětec, plyšový váleček, airless-stříkací zařízení

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 0,25 l/m² na jeden pracovní krok

   • Nutné vždy 3 pracovní kroky

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Pouze pro lehce namáhané a ne trvale mokré podlahové plochy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty