• Acryl-Grund
 • Acryl-Grund
  • Acryl-Grund
  • Acryl-Grund

  Číslo produktu 292905

  Acryl Primer SV

  Penetrace pod Acryl Color ZL pro minerální podklady

  Odstín: transparentní | 2929

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,88 g/cm³
  Obsah aktivní látky, % hmotnostně 20

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Penetrace pod Acryl Color ZL pro natírání záchytných van a místností

  Vlastnosti

  • Zpevňující
  • Přilnavý
  • Obsahuje rozpouštědla
  • Transparentní
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Suchý, čistý a bez trhlin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před použitím protřepejte.

    Materiál nanášejte rovnoměrně natíráním nebo válečkem.

    Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec, váleček, plochý štětec

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 0,10 - 0,15 l/m² v závislosti na podkladu

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty