©

Mobilní sila – stěny

Pružná, dvousložková barevná stěrka z epoxidové pryskyřice

Vlastnosti

 • Nepropustná a přemosťující trhliny
 • Odolnost vůči travním a silážním šťávám
 • Bez dehtu

Použití

 • Komponenty v pračce vzduchu
 • Mobilní sila – stěny
 • Ochranný nátěr železobetonových nádrží

Osvědčení o zkoušce*

 • Odolnost vůči chemikáliím
 • Požární odolnost Bfl-s1
 • Schopnost přemostění trhlin
 • Protokol o zkoušce použití pro zařízení na skladování
  a stáčení kejdy, močůvky a silážní šťávy
 • VOC certifikát či atest dle zákona o vodních zdrojích (WHG)
*Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list/systémové skladby v osvědčení – certifikátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně součástí certifikátu či atestu.

Pojížděné silážní jámy

1 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 559006

Trhliny překlenující ochranný povlak