Číslo produktu 108025

  Betofix Fill SR

  PCC (RM)-jemná stěrka

  Varianta:
  1080 | betonově šedá
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu 28 d: ≥ 7,0 N/mm²
  Pevnost v tlaku 1 d: ≥ 10 N/mm²
  7 d: ≥ 25 N/mm²
  28 d: ≥ 30 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti ≥ 15000 N/mm²
  Velikost zrna 0,5 mm
  Kapilární absorpce vody ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Záměsová voda Cca 14,5 % odpovídá 3,6 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna/ strop interiér a exteriér
  • Náhrada betonu podle
   - DIN EN 1504-3
  • Pro vyrovnání betonových povrchů
  • Pro opravy kaveren, prasklin (trhlin), pórů, vylomených a poškozených míst
  • Pro interiér i exteriér

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Vysoká počáteční pevnost
  • Dobrá vyhlazovací vlastnost a přilnavost
  • Vytvrzuje bez vnitřního pnutí a trhlin
  • Dobře zpracovatelný
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Betonový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické předpisy pro následující parametry:
    - Lepicí síla podkladu
    - Minimální drsnostt

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Pumpa na maltu/ Lžíce/Špachtle/ Hladítko / Pumpa na maltu
   • Doba zpracování
    (+20°C): cca. 60 Minut

     

    Tloušťka vrstvy

    Jedna vrstva 1 - 10 mm

    Jedna vrstva v členitých oblastech do 30 mm

     

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

     

    Následná péče

    Čerstvé povrchy chraňte před příliš rychlým vysycháním vlivem větru, přímého slunečního záření, deště a/nebo mrazu po dobu nejméně 3 dnů!

     

    Strojní zpracování

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

     

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Pumpa na maltu/ Lžíce/Špachtle/ Hladítko / Pumpa na maltu
   • Míchací zařízení, zubové hladítko, zednická lžíce, hladítko, špachtle

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,75 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,75 kg/m²/mm tl. vrstvy, nebo cca 1,75 kg/dm³

  • Obecné pokyny
   • Odtrhová pevnost musí být > 1,5 N/mm².

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA