©

Ochrana a oprava betonu

I kvalitní a trvanlivý materiál jako beton vyžaduje důkladnou péči pro maximální životnost.

Ochrana betonu

Ocelová výztuž betonu zajišťuje jeho pevnost v tahu, vlivy prostředí ale mohou zapříčinit její korozi. Ochraňte povrch betonu před výfukovými plyny, kyselými deště, mrazy nebo rozmrazovacími soli a zamezte tak nebezpečí koroze!

Systémy náhrady betonu pro staticky relevantní a irelevantní opravy betonu se řídí normou DIN EN 1504-3. To, zda je či není u daného objektu nutné zohlednit statiku, musí posoudit odborný projektant. V tomto ohledu je rozhodující stabilita stavby v rámci její definované zbývající životnosti.

Vysoce kvalitní impregnace a pevné stěrky nebo stěrky pro překlenutí trhlin od firmy Remmers zvyšují ochranu před pronikáním vlhkosti, CO₂ a solí poškozujících ocelovou výztuž do okrajové zóny betonu.

Řada poškození betonu vzniká v důsledku trhlin a dutin, které umožňují vnikání škodlivých látek do tělesa stavby. Tyto škodlivé vlivy negativně ovlivňující funkčnost betonu, a tím výrazně snižují nosnost konstrukce.

Oprava betonu

Praskliny vznikající v důsledku smršťování, dutiny, štěrková hnízda a nedostatečné krytí betonu jsou typické výrobní vady, které rovněž podporují korozi výztuže. Naše produkty proto řeší nejen povrchovou ochranu betonu, ale opravují také poškození, které výrazně snižuje nosnost celé konstrukce.

Ochrana a opravy betonů

28 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1084

Vlákny vyztužená PCC/SPCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 6871

Vysoce flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P)

Číslo produktu 6876

Rychle expandující PU injektážní pěnová pryskyřice 2K, SPUR, D-I (P)

Číslo produktu 6870

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P), reagující s vlhkostí

Číslo produktu 0476

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Číslo produktu 0642

Základní nátěrová barva s hydrofobním účinkem

Číslo produktu 0919

Protikorozní přísada pro Betofix RM/Betofix R2

Číslo produktu 1087

Minerální ochrana proti korozi a adhézní můstek

Číslo produktu 0556

Zálivková betonová směs, vysokopevnostní, bobtnavá

Číslo produktu 1092

Rychlovysprávková malta

Číslo produktu 1093

Rychlovysprávková malta PCC (RM) pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 1096

Vlákny vyztužená PCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 1086

Vysokopevnostní PCC malta

Číslo produktu 1100

Vlákny vyztužená SPCC/(SRM) malta pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 1008

PCC jemná stěrka

Číslo produktu 6490

Vlákny plněný mezinátěr s křemennými plnivy pro srovnání povrchu betonových ploch

Číslo produktu 6872

Tuhá dvousložková epoxidová injektážní pryskyřice

Číslo produktu 0944

Tuhá dvousložková epoxidová pryskyřice pro tlakové vstřikování betonových dílů F-I (P) / F-V (P)