©

Ochrana a opravy betonu

Nic nevydrží věčně

I přes vysokou kvalitu a trvanlivost betonu může dojít k jeho poškození, které vyžaduje opravu a dodatečnou ochranu. U příčin poškození betonu je nutné rozlišovat mezi vlivy prostředí a výrobními vadami. K vlivům prostředí se řadí výfukové plyny, kyselé deště, mrazy a rozmrazovací soli. Přitom se mění chemické vlastnosti tak, že ocelová výztuž začíná v betonu korodovat. Praskliny vznikající v důsledku smršťování, dutiny, štěrková hnízda a nedostatečné krytí betonu jsou typické výrobní vady, které rovněž podporují korozi výztuže.

Kvůli různorodým příčinám a typům poškození železobetonových konstrukcí existují již řadu let různé způsoby oprav. Ty jsou uvedeny např. ve směrnici „Ochrana a opravy betonových konstrukcí (směrnice Údržba)“ německého výboru pro železobeton (DAfStb) a v řadě Euro-norem EN 1504 (v Německu DIN EN 1504) „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí“.

Nejen správné projektování (návrh nosné konstrukce a konstrukční detaily), ale také výběr stavebních materiálů a pečlivost stavebního provedení má velký vliv na životnost budov.

Systémy náhrady betonu pro staticky relevantní a irelevantní opravy betonu se řídí normou DIN EN 1504-3. To, zda je či není u daného objektu nutné zohlednit statiku, musí posoudit odborný projektant. V tomto ohledu je rozhodující stabilita stavby v rámci její definované zbývající životnosti.

Vysoce kvalitní impregnace a pevné stěrky nebo stěrky pro překlenutí trhlin od firmy Remmers zvyšují ochranu před pronikáním vlhkosti, CO₂ a solí poškozujících ocelovou výztuž do okrajové zóny betonu.

Řada poškození betonu vzniká v důsledku trhlin a dutin, které umožňují vnikání škodlivých látek do tělesa stavby. Tyto škodlivé vlivy negativně ovlivňující funkčnost betonu, a tím výrazně snižují nosnost konstrukce.

Ochrana a opravy betonů

25 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1084

Vlákny vyztužená PCC/SPCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 6871

Vysoce flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P)

Číslo produktu 6876

Rychle expandující PU injektážní pěnová pryskyřice 2K, SPUR, D-I (P)

Číslo produktu 6870

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P), reagující s vlhkostí

Číslo produktu 0476

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Číslo produktu 0642

Základní nátěrová barva s hydrofobním účinkem

Číslo produktu 0919

Protikorozní přísada pro Betofix RM/Betofix R2

Číslo produktu 1087

Minerální ochrana proti korozi a adhézní můstek

Číslo produktu 0556

Zálivková betonová směs, vysokopevnostní, bobtnavá

Číslo produktu 1092

Rychlovysprávková malta

Číslo produktu 1093

Rychlovysprávková malta

Číslo produktu 1096

Vlákny vyztužená PCC malta pro opravy betonových konstrukcí se statickou funkcí

Číslo produktu 1086

Vysokopevnostní PCC malta

Číslo produktu 1100

Vlákny vyztužená SPCC/(SRM) malta pro opravy betonových konstrukcí

Číslo produktu 1008

PCC jemná stěrka

Číslo produktu 6490

Vlákny plněný mezinátěr s křemennými plnivy pro srovnání povrchu betonových ploch

Číslo produktu 6872

Tuhá dvousložková epoxidová injektážní pryskyřice

Číslo produktu 0944

Tuhá dvousložková epoxidová pryskyřice pro tlakové vstřikování betonových dílů F-I (P) / F-V (P)