Systémy pro sanaci trhlin

Znovuobnovení užitku a funkčnosti

Řada poškození betonu vzniká v důsledku trhlin a dutin, které umožňují vnikání škodlivých látek do tělesa stavby. Tyto škodlivé vlivy negativně ovlivňující funkčnost betonu, a tím výrazně snižují nosnost konstrukce.

Pokud je objednána, vyprojektována a realizována stavba se železobetonovou konstrukcí, je tvorba trhlin na nosných a nenosných stavebních dílcích nevyhnutelná.

Vložená výztuž začne absorbovat tahové síly tehdy, když má již beton trhliny. Projektant má k dispozici tři konstrukční principy: zabránit vzniku trhlin, připustit vznik mnoha malých neškodných trhlin, nebo počítat s několika velkými trhlinami, které bude nutné později uzavřít. Každou konstrukční zásadu je třeba pečlivě posoudit a přizpůsobit podmínkám použití stavební konstrukce. Následné uzavření trhlin vyžaduje také pečlivé plánování.

Při výskytu a opravě neplánovaných trhlin je zcela zásadní zjistit jejich příčinu. Vedle parametrů specifických pro betonový materiál má vliv na tvorbu trhlin i následné zatížení, jako je sesedání nebo změny v používání. Vedle příčiny trhlin je pro úspěch opravy rozhodující stav trhlin a pohyb způsobující trhliny.

Uzavření trhlin vyplněním slouží ke zmírnění nebo zabránění pronikání látek, které napadají beton a ocelovou výztuž. Pokud se příčina trhliny opakuje, musí se předpokládat, že trhlina vznikne znovu, ovšem s bezpečnou šířkou. Uzavírání trhlin vyplněním nemůže být považováno za pevnostní spojení.

Při pevnostním spojení se trhliny vyplní hydraulicky spojenými nebo polymerními výplněmi tak, aby se ve stavebním dílci znovu obnovil přenos tlakových, tahových nebo smykových sil. Tato metoda je použitelná pouze u trhlin, které nevznikají opakovaně.

Při vyplnění s omezenou roztažností se okraje trhlin pružně spojí elastickým polymerním plnivem. Tato metoda je vhodná zejména pro plnění trhlin, které vznikají opakovaně.

Systémová řešení Remmers

Příručka k injektáži

Další informace týkající se injektáže naleznete v naší příručce.

Oprava trhlin

6 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 6871

Flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice

Číslo produktu 6876

Rychlý dvoukomponentní polyuretan

Číslo produktu 6870

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice

Číslo produktu 0476

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Číslo produktu 6872

Tuhá dvousložková epoxidová injektážní pryskyřice

Číslo produktu 0944

Tuhá dvousložková epoxidová pryskyřice