Systémy povrchové ochrany

Velký užitek a rozmanité využití

Vysoce kvalitní impregnace a pevné stěrky nebo stěrky pro překlenutí trhlin od firmy Remmers zvyšují ochranu před pronikáním vlhkosti, CO₂ a solí poškozujících ocelovou výztuž do okrajové zóny betonu.

Pro nepochozí a nesjízdné povrchy

Zabránit pronikání vlhkosti do stavebního materiálu je známou metodou ochrany budov po mnoho staletí. Již Vitruvius ve své práci De Architectura Libri Decem (Deset knih o architektuře) popsal použití přírodních olejů pro výrobu vododpudivé, a tím také odolnější malty. Dnes tyto úkoly plní moderní ochranné látky, jejichž účinnost a trvanlivost zajišťují kvalitní účinné složky a pojiva.

Povlaky a impregnace slouží jako ochranná vrstva s různými funkcemi. Kromě ochrany před pronikáním škodlivých látek, jako např. solí nebo CO₂, do betonu a související regulace rovnováhy vlhkosti a zvýšení elektrického odporu,se může zvýšit také fyzikální odolnost. Navíc existuje možnost tuhého nebo pružného přemostění trhliny, a rovněž řada různých provedení s testovanými systémy povrchové ochrany od OS 1 do OS 5a.

Systémy povrchové ochrany Remmers splňují požadavky stanovené normou DIN EN 1504-2 a směrnicí pro opravy DAfStb.

©

OS 1

Hydrofobizační impregnace pro vytvoření vodoodpudivého povrchu. Póry nejsou vyplněné, nýbrž pouze potažené.

Na povrchu nedochází k tvorbě filmu a betonový povrch nelze vizuálně upravit.

©

OS 2

Preventivní ochrana betonových stavebních dílců přímo vystavených povětrnostním vlivům s dostatečným odvodem vody také v oblasti povrchů ošetřených rozmrazovacím postřikem

©

OS 4

Betonové stavební dílce přímo vystavené povětrnostním vlivům, také v oblasti povrchů ošetřených rozmrazovacím postřikem u podkladu bez trhlin

©

OS 5a

Betonové stavební dílce přímo vystavené povětrnostním vlivům s trhlinami v blízkosti povrchu, také v oblasti povrchů ošetřených rozmrazovacím postřikem.

Pro pochozí a sjízdné povrchy

Vysoce kvalitní, pevné stěrky nebo stěrky pro překlenutí trhlin od firmy Remmers zvyšují ochranu před pronikáním vlhkosti, CO₂ a solí poškozujících ocelovou výztuž do okrajové zóny betonu. Ochrannou funkci zajišťují testované a schválené systémy povrchové ochrany OS 8 - OS 11 b.

©

OS 8

Pevná stěrka pro mechanicky silně zatížené povrchy dle normy DIN EN 1504-2 / DIN V 18026

©

OS 8 WD

Paropropustná stěrka pro mechanicky silně zatížené povrchy

©

OS 10 / OS 11a pro

Stěrka jako izolační vrstva s vysokou schopností přemostění trhlin pod ochrannými a krycími vrstvami pro pochozí a sjízdné povrchy podle DAfStb, TL / TP-BEL-B3

©

OS 11a (OS Fa)

Stěrka se zvýšenou dynamickou schopností přemostění trhlin pro pochozí a sjízdné povrchy dle DIN EN 1504-2 a DAfStb

©

OS 11b (OS Fb)

Stěrka se zvýšenou schopností přemostění trhlin pro pochozí a sjízdné povrchy dle DIN EN 1504-2 a DAfStb

Systémy pro ochranu povrchů

10 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 0642

Základní nátěrová barva s hydrofobním účinkem

Číslo produktu 1008

PCC jemná stěrka

Číslo produktu 6490

Vlákny plněný mezinátěr s křemennými plnivy pro srovnání povrchu betonových ploch

Číslo produktu 0710

Vodou ředitelný bezrozpouštědlový hydrofobizační krém na bázi silanů

Číslo produktu 6500

Jakostní čistě akrylátový fasádní nátěr

Číslo produktu 1160

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 1224

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 6191

Pigmentovaný krycí nátěr nebo vrchní pečeticí nátěr

Číslo produktu 6051

Stříkaná izolace

Číslo produktu 6074

Plovoucí nebo nášlapná vrstva