©

Přísady do betonu

Pro splnění požadavků moderního stavitelství

Beton je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů naší doby. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům se z po staletí známého třísložkového systému (kamenivo, voda, cement) stal systém, který použitím příměsí a přísad do betonu splňuje požadavky moderního stavitelství. Pro trvalé zlepšení vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu se v závislosti na konkrétním požadovaném účinku resp. funkci používají betonové přísady v práškové či kapalné formě. Při použití jedné nebo více přísad musí výrobce betonu prokázat účinnost při počáteční zkoušce.

Přísady do betonu kategorie Plastifikátory mají ztekucující účinek na čerstvý beton. Doba působení těchto přísad závisí na teplotě a trvá přibližně 30 minut. Použitím plastifikátorů lze snížit potřebné množství vody při zachování konzistence nebo zlepšit zpracovatelnost betonu při zachování stejného obsahu vody.

Přísady do betonu z kategorie přísad zpomalujících tuhnutí prodlužují dobu mezi namícháním a přechodem čerstvého betonu na tuhnoucí beton. Prodloužení doby zpracovatelnosti čerstvého betonu je nezbytné při vyšších teplotách, aby se zajistilo řádné zpracování a zhutnění betonu. Při betonování velkých bloků použití zpomalovačů tuhnutí zajišťuje řádné zhutnění jednotlivých betonových vrstev.

Přísady do betonu z kategorie utěsňujících prostředků snižují kapilární absorpci vody betonu a díky nim může získat beton vodoodpudivé (hydrofobní) vlastnosti. U betonu s vysokou odolností proti pronikání vody musí být dodatečně dodrženy požadavky dle DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 a směrnice DAfStb.

Přísady do betonů

1 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 0251

Fließmittel für Beton, Stahlbeton und Spannbeton