©

Energetická sanace

iQ-Therm – inteligentní systém vnitřní izolace od výrobce Remmers

Vnitřní izolace dokáže proměnit jak tepelné, tak vlhkostní vlastnosti stavební konstrukce. Kromě problematiky vodních par je třeba brát ohled také na změněné vlastnosti týkající se vysychání konstrukce.

Inteligentní systém vnitřní izolace stěn iQ-Therm, vyvinutý naší společností, propojuje do jednoho systému izolační schopnosti vůči vzlínavosti, tepelně-izolační vlastnosti a regulaci vlhkosti vzduchu.

Vnitřní tepelná izolace obvodových stěn ovlivňuje speciálním způsobem stavebně-fyzikální vlastnosti konstrukce. Při výběru správných izolačních materiálů se správným dimenzováním je třeba zohlednit zejména difúzi vodní páry, možné prosakování vlhkosti a také omezenou schopnost vysychání po intenzivních srážkách, zapříčiněnou použitím vnitřní izolace.

Části stavby s omezeným pohybem, jako jsou například hrázděné konstrukce nebo stěnové materiály s nehomogenním profilem, vyžadují kvůli svým odlišným stavebně-fyzikálním vlastnostem použití obzvláště promyšlených systémů vnitřní izolace. Pro hrázděné konstrukce existuje v principu riziko nadměrné izolace a z ní vyplývajícího zamezení vysychání celé části stavby.

Vnitřní tepelná izolace slouží jako alternativa nebo doplnění k dodatečné vnější tepelné izolaci, resp. izolaci uvnitř zdiva. Zatímco u těchto systémů se nosné zdivo nachází na „teplé“ straně izolace, je u vnitřních izolací nutné vždy zohlednit možnost, resp. riziko kondenzace vodních par.

Energetická sanace

12 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 0401

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 0225

Lepící malta pro desky iQ-Therm

Číslo produktu 0241

Kapilárně aktivní izolační deska z tvrzené polyuretanové pěny pro sanaci plísně

Číslo produktu 0246

Klínovitá zateplovací deska systému iQ-Therm

Číslo produktu 0230

Armovací a tenkovrstvá omítka

Číslo produktu 0237

Minerální barva na vnitřní stěny v systému iQ-Therm, odolná vůči vymývání, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel

Číslo produktu 0228

Omítka pro regulaci klimatu

Číslo produktu 4275

PVC roh s výztužnou tkaninou

Číslo produktu 0232

Plošná stěrka a štuková omítka

Číslo produktu 0233

Jemný štuk

Číslo produktu 0242

Kapilárně aktivní PUR pěnová deska pro vnitřní zateplení s kapilárně aktivním transportem vlhkosti

Číslo produktu 0243

Kapilárně aktivní PUR pěnová deska pro vnitřní zateplení s kapilárním přenosem vody