©

Energetická sanace

iQ-Therm – inteligentní systém vnitřní izolace od výrobce Remmers

Vnitřní izolace dokáže proměnit jak tepelné, tak vlhkostní vlastnosti stavební konstrukce. Kromě problematiky vodních par je třeba brát ohled také na změněné vlastnosti týkající se vysychání konstrukce.

Inteligentní systém vnitřní izolace stěn iQ-Therm, vyvinutý naší společností, propojuje do jednoho systému izolační schopnosti vůči vzlínavosti, tepelně-izolační vlastnosti a regulaci vlhkosti vzduchu.

Vnitřní tepelná izolace obvodových stěn ovlivňuje speciálním způsobem stavebně-fyzikální vlastnosti konstrukce. Při výběru správných izolačních materiálů se správným dimenzováním je třeba zohlednit zejména difúzi vodní páry, možné prosakování vlhkosti a také omezenou schopnost vysychání po intenzivních srážkách, zapříčiněnou použitím vnitřní izolace.

Části stavby s omezeným pohybem, jako jsou například hrázděné konstrukce nebo stěnové materiály s nehomogenním profilem, vyžadují kvůli svým odlišným stavebně-fyzikálním vlastnostem použití obzvláště promyšlených systémů vnitřní izolace. Pro hrázděné konstrukce existuje v principu riziko nadměrné izolace a z ní vyplývajícího zamezení vysychání celé části stavby.

Vnitřní tepelná izolace slouží jako alternativa nebo doplnění k dodatečné vnější tepelné izolaci, resp. izolaci uvnitř zdiva. Zatímco u těchto systémů se nosné zdivo nachází na „teplé“ straně izolace, je u vnitřních izolací nutné vždy zohlednit možnost, resp. riziko kondenzace vodních par.

Energetická sanace

13 výrobků nalezeno
 

Náhled

SP Levell

Číslo produktu 0401

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

iQ-Fix

Číslo produktu 0225

Lepicí malta

iQ-Therm 30

Číslo produktu 0241

Kapilárně aktivní izolační deska z tvrzené polyuretanové pěny pro sanaci plísně

iQ-Therm K50

Číslo produktu 0246

Klínovitá zateplovací deska systému iQ-Therm

iQ-Top SLS

Číslo produktu 0230

Armovací a tenkovrstvá omítka

iQ-Paint

Číslo produktu 0237

Minerální barva na vnitřní stěny v systému iQ-Therm, odolná vůči vymývání, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel

iQ-Top

Číslo produktu 0228

Omítka pro regulaci klimatu

iQ-Top SP

Číslo produktu 0240

Armovací a tenkovrstvá omítka regulující klima

Gewebewinkel

Číslo produktu 4275

PVC roh s výztužnou tkaninou

iQ-Fill

Číslo produktu 0232

Plošná stěrka a štuková omítka

iQ-Fill Q4

Číslo produktu 0233

Jemný štuk

iQ-Therm 80

Číslo produktu 0243

Kapilárně aktivní PUR pěnová deska pro vnitřní zateplení s kapilárním přenosem vody

iQ-Therm 50

Číslo produktu 0242

Kapilárně aktivní PUR pěnová deska pro vnitřní zateplení s kapilárně aktivním transportem vlhkosti