• iQ-Top

  Číslo produktu 022820

  iQ-Top

  Omítka pro regulaci klimatu

  Button Energie Effizienz

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hodnota AW 0,834 kg/(m²h0,5)
  Reakce na oheň Třída A1
  Plošná hmotnost Cca 0,8 kg/dm³
  w80 0,0146 m³/m³
  Záměsová voda 6,5-7,5 l/20 kg
  Difuze vodní páry µ 12
  wsat 0,76 m³/m³
  Tepelná vodivost 0,111 W/(m•K)
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • Armovací a vrchní omítka v systému iQ-Therm
  • Zlepšení tepelného odporu obvodového zdiva

  Vlastnosti

  • Reguluje klima
  • Paropropustný
  • Vysoká kapilární vodivost
  • Vysoká schopnost absorpce vlhkosti
  • Tloušťka jedné vrstvy až 10 mm
  • Tloušťka dvou vrstev až 15 mm
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C

   • VA1_M_715

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

     

    Armovací vrstva

    Natáhnout omítku zubovou stěrkou v tloušťce 5-6 mm.

    V vrchní třetině omítkové vrstvy zapracovat armovací tkaninu, přesah pásů tkaniny min. 10 cm.

     

    Úprava povrchu

    Druhou vrstvu nanášet čerstvý do čerstvého.

    Natahovat do hladka vhodným nářadím.

    Přepracování možné po zatuhnutí povrchu.

    Příprava povrchu pro následné vrstvy škrabákem na břízolit po dostatečném vyschnutí.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, hladítko, zubové hladítko, hliníková stahovací lať, nerezové hladítko, koště, zednická lžíce, plstěné hladítko

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 6,0 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 6 kg/m²/cm tl. vrstvy

  • Obecné pokyny
   • Nepracujte na podkladech, které jsou zavlhčovány zezadu.

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty