House facade bricks©
Ochrana proti přívalovým dešťům

Bezpečně a udržitelně proti vlhkosti

Bezpečná ochrana pro suché zdivo

Voda hraje ústřední roli při zvětrávání minerálních stavebních materiálů. Cílem hydrofobizační impregnace je významné snížení kapilární absorpce vody, která probíhá např. při zátěži dešťovou nebo odstřikující vodou. Je to užitečné preventivní (profylaktické) opatření proti poškození, pokud kapilární absorpce kondenzátu nebo odstřikující vody může způsobit či urychlit proces poškození, nebo jestliže jsou již zpozorována příslušná poškození. Kromě toho snížení obsahu vlhkosti zlepšuje tepelnou izolaci fasádního zdiva. Prostřednictvím hydrofobizace Funcosil můžete chránit cihly před poškozením a ušetřit cennou energii.

Bez ohledu na složení účinné složky je účinek hydrofobizační impregnace založen na snížení adhezivních sil mezi pórovitou stěnou a pronikajícími molekulami vody. Snížením této interakce se normálně převládající kapilární sání změní na kapilární depresi. Počet variant a vlastností hydrofobizačních prostředků na bázi organokřemičitanů je velký. Vybraný prostředek by proto měl být přizpůsoben požadavkům podkladu. V minulosti byly vodoodpudivé prostředky vždy kapalné, a proto jen omezeně použitelné pro slabě absorpční cihly. Tento problém společnost Remmers vyřešila s impregnačním fasádním krémem Funcosil FC, který poskytuje všem povrchům čas potřebný k absorbování potřebného množství ochranných látek.

©

Vodoodpudivost a paropropustnost – žádný rozpor

Co způsobuje hydrofobizaci?

Do kádinky s vodou je ponořena tenká skleněná trubice. Vlivem působících kapilárních sil voda v trubici stoupá vzhůru. Pokud bude tatáž skleněná trubice hydrofobní, bude účinek obrácený. Voda již nebude „nasávána“, nýbrž naopak vytlačována.

Vzhledem k tomu, že je to výsledkem monomolekulární, nanostrukturní vrstvy impregnace Funcosil na pórovitých stěnách, není transport par prakticky ničím omezený. Paropropustnost je nadále zachována v plném rozsahu.

Ochrana proti prudkému dešti

3 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 0711

Hydrofobní impregnace na silanové bázi ve formě krému

Číslo produktu 0602

Bezbarvá, hydrofobní, ředidlová impregnace na silan-siloxanové bázi

Číslo produktu 0604

Bezbarvá hydrofobní impregnace na bázi silanu/siloxanu speciálně pro podklady a sousedící plochy citlivé k organickým ředidlům