Izolace a sanace staveb

34 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 0402

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA.

Číslo produktu 0400

Podhoz podle WTA

Číslo produktu 0405

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Číslo produktu 0401

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 0445

Flexibilní jednosložková těsnicí stěrka

Číslo produktu 0416

Speciální omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA se zvýšenou odolností proti síranům.

Číslo produktu 0417

Speciální omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA s tepelně izolačními vlastnostmi.

Číslo produktu 0428

Minerální těsnící omítka

Číslo produktu 0312

Tekutá minerální výplňová a injektážní malta

Číslo produktu 0429

Rychlovazná nátěrová a tmelicí izolační stěrková malta s vysokou odolností síranům

Číslo produktu 0423

rychlovazná těsnící hmota

Číslo produktu 0823

Vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí.

Číslo produktu 0886

Dvousložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Číslo produktu 0888

Jakostní, překlenující trhliny, plastem zušlechtěná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková.

Číslo produktu 0870

Jednosložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Číslo produktu 0727

Bezrozpouštědlový silanový krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti