• Fugenband SK 10/Fugenband SK 25

  Číslo produktu 500301

  Fugenband SK 10/Fugenband SK 25

  Vysoce pružná, samolepící těsnicí páska z butylkaučuku na polypropylenové textilii

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Poměrné prodloužení při přetržení Protažení napříč: cca 165% po skladování v suchu, cca 181% po
  skladování v 3% roztoku hydroxidu draselného
  Barva modrý
  Celková šířka XA 10 = 100 mm
  XA 25 = 250 mm
  Vodotěsnost až cca 1,0 bar
  Tloušťka XA 10 = cca 0,7 mm
  XA 25 = cca 0,8 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Pro interiér i exteriér
  • Vázání a spojení PMBC a flexibilních minerálních těsnicích kalů v přechodových oblastech

  Vlastnosti

  • Flexibilní
  • Vysoká přilnavost
  • Speciální povlak textilie na horní straně
  • Vodotěsný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Odstranit štěrková hnízda a vyplnit dutiny.

    Čistý a odmaštěný neminerální podklad v případě potřeby zdrsnit.

    Na minerální a zdrsněné podklady nanést vyrovnávací tmel z těsnicího materiálu!

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

  • Zpracování
   • Nalepit přímo na připravený podklad.

    V rozích pásku naříznout a nalepit tak, aby se překrývala.

    Celou plochu pásky převrstvit těsnicím materiálem.

    Pokud se silikonová fólie neuvolní z butylové těsnicí pásky, nesmí se tahat dál! Opatrně odstraňte přilnuté místo z těsnicí pásky a poté tahejte fólii dál. Přilnutí v butylu mohou být způsobeny tlakovými body v důsledku nesprávného skladování.

  • Pokyny ke zpracování
   • Přípustné teploty zpracování se řídí vlasntostmi použitých těsnicích produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.

    Nanést těsnicí materiál příčně na spárovací pásku, spárovací páska se nesmí poškodit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Pro zaříznutí: nůžky nebo nůž. Pro utěsnění: váleček, štětka, stěrka.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Neomezená doba skladování
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/ chraňte před vlhkostí
   • Při pokojové teplotě, s ochranou před přímým slunečním světlem a skladováním v suchu je trvanlivost neomezená.

    Role se musí skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo tlakovým bodům.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Podle potřeby

  • Obecné pokyny
   • Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.

  Možné systémové produkty