• Fugenband VF 120/500

  Číslo produktu 507101

  Fugenband VF 120/500

  Těsnicí páska vysoké kvality splňující instrukční list ZDB „Spřažené izolace“ z příčně elastického, podélně pevného polypropylenového rouna, potaženého termoplastickými elastomery

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Průtržný tlak max. 2 bar
  Poměrné prodloužení při přetržení podélné: 70 %, příčné 335 %
  Odolnost vůči chemikáliím po 7denním máčení při standardní pokojové teplotě u těchto chemikálií kyselina solná 3 %, kyselina sírová 35 %, kyselina citronová 100 g/l, kyselina mléčná 5 %, draselný louh 20 %, chlornan sodný 0,3 g/l, mořská voda 20g /l
  Barva modrá
  Nejvyšší síla v tahu podélně: 104 N/15 mm, příčně: 23 N/15 mm
  Hmotnost materiálu cca 43 g/m
  Vodotěsnost < 1,5 bar
  Ředidlo nosič: Polypropylenové rouno na horní i spodní straně, povlak: pružný termoplastický elastomer, odolný vůči stárnutí
  Odolnost vůči UV záření min. 500 h (DIN EN ISO 4892-2)
  Teplotní odolnost -30 °C / +90 °C
  Tloušťka cca 0,7 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Pro interiér i exteriér
  • Utěsnění v přechodu na WU betonové konstrukce (PG-ÜBB)
  • Izolace soklu
  • Spřažená izolace (AiV)
  • Napojení a spojení systému PMBC a pružných minerálních těsnicích systémů do neminerálních stavebních hmot a materiálů jako umělá hmota, kov a dřevo

  Vlastnosti

  • Vysoce flexibilní
  • Vysoká průtažnost
  • Speciální povlak textilie na horní straně
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Odstranit štěrková hnízda a vyplnit dutiny.

    Čistý a odmaštěný neminerální podklad v případě potřeby zdrsnit.

    Na minerální a zdrsněné podklady nanést vyrovnávací tmel z těsnicího materiálu!

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

  • Zpracování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • VA1_FB_28

    V rozích spolu s páskou zapracovat prvky pro vnitřní (Innenecke VF, č. výr. 5074) a vnější (Außenecke VF, č. výr. 5073) roh tak, aby se překrývaly.

    V případě prostupů se může použít prvek Wandmanschette VF (č. výr. 5077) nebo prvek vytvořený z těsnicí pásky VF 500 (č. výr. 5075).

    V závislosti na použité izolační hmotě provést 2. a 3. izolační vrstvu na celé ploše.

  • Pokyny ke zpracování
   • Přípustné teploty zpracování se řídí vlasntostmi použitých těsnicích produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.

    Nanést těsnicí materiál příčně na spárovací pásku, spárovací páska se nesmí poškodit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Pro zaříznutí: nůžky nebo nůž. Pro utěsnění: váleček, štětka, stěrka.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Neomezená doba skladování
   • Při pokojové teplotě, s ochranou před přímým slunečním světlem a skladováním v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Podle potřeby

  • Obecné pokyny
   • Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.

  Možné systémové produkty