©

Izolace starších staveb

Systémová řešení zaměřená na cíl dodatečné izolace stavby

Účinnost a životnost izolace budov závisí na různých faktorech. Přitom je jedním z nejdůležitějších faktorů výběr správného izolačního systému v závislosti na typu zatížení vodou. Teprve správná klasifikace zatížení umožňuje navrhnout a realizovat trvale funkční izolaci stavby.

Ať už je sokl opatřený izolací či nikoli, omítnutý nebo ponechaný jen s pohledovým kamenným zdivem, vždy se jedná o jednu z nejvíce namáhaných částí budovy. K jejímu namáhání přispívají vedle vzlínající vlhkosti a ostřikování zasolenou vodou také různé mechanické vlivy. Proto zejména při poškozené nebo zcela chybějící izolaci vznikají na soklu značná poškození.

Není-li poškozená suterénní stěna kvůli zástavbě nebo sousedním budovám volně přístupná, je dobrou alternativou vnitřní izolace. Při použití navzájem optimálně vyladěných systémů produktů lze tímto způsobem dokonce vytvořit kvalitní obytné místnosti.

V posledních desetiletích se pro budování dodatečných horizontálních izolačních zábran ve zdivu zavedly a osvědčily různé metody injektáže. Jde o efektivní, čisté a především ekonomicky výhodné metody. Nejnověji vyvinutou metodou v této oblasti je revoluční technologie využívající speciální krém.

Hlavní úlohou sanačních omítek podle WTA je inkorporace solí a zajištění suchého povrchu bez solí. Systémy sanačních omítek Remmers vyhovují optimálním způsobem požadovaným kritériím uvedeným v datovém listu WTA 2-9-05/D „Sanierputzsysteme“ (Systémy sanačních omítek).

Prostřednictvím technologie injektáže lze zajistit účinnou a trvalou izolaci i pro obzvláště obtížně těžce přístupné oblasti. Přitom nezáleží na tom, zda má sklep zděnou nebo betonovou konstrukci – Remmers vždy nabízí vhodné řešení.

©

Analýza stavu objektu

Základem trvalé a hospodárné sanace je správná analýza stavu objektu. Aby bylo možné navrhnout koncepci sanace, je nutné prozkoumat, měřicko-technicky vyhodnotit a zadokumentovat příčiny a rozsah poškození objektu. Přitom je nutné zaměřit se především na škodlivé zasolení a provlhnutí materiálů stavební konstrukce a také na stavebně-fyzikální okrajové podmínky.

Více informací

Izolační systémy pro staré budovy

22 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 181001

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Číslo produktu 300801

Speciální penetrace pro kritické podklady

Číslo produktu 301408

Multifunkční izolační stěrka. Kombinuje vlastnosti flexibilních minerálních stěrek MDS (AbP: P-5344/081/14 MPA-BS) a silnovrstvých izolací na bázi živice PMBC (odzkoušeno podle DIN EN 15814 MPA-BS).

Číslo produktu 088625

Dvousložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Číslo produktu 088830

Jakostní, překlenující trhliny, plastem zušlechtěná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková.

Číslo produktu 507101

Těsnicí páska vysoké kvality splňující instrukční list ZDB „Spřažené izolace“ z příčně elastického, podélně pevného polypropylenového rouna, potaženého termoplastickými elastomery

Číslo produktu 500301

Vysoce pružná, samolepící těsnicí páska z butylkaučuku na polypropylenové textilii

Číslo produktu 082301

Vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí.

Číslo produktu 043005

Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům.

Číslo produktu 042925

Rychlovazná nátěrová a tmelicí izolační stěrková malta s vysokou odolností síranům

Číslo produktu 042625

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 101001

Rychle tuhnoucí výplňová malta

Číslo produktu 072755

Bezrozpouštědlový silanový krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Číslo produktu 181310

Vodou ředitelný siloxanový koncentrát

Číslo produktu 687701

Akrylátový gel

Číslo produktu 687101

Vysoce flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P)

Číslo produktu 687001

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P), reagující s vlhkostí

Číslo produktu 031220

Tekutá minerální výplňová a injektážní malta