©

Ochrana stavebních památek

Trvalá ochrana cenných kulturních památek

Péče o stavební památky je bezpochyby královskou disciplínou v ochraně staveb. Ať už se jedná o podrobnou analýzu stavu nemovitosti oddělením odborného plánování Remmers Fachplanung nebo o speciální produktová řešení pro dlouhodobou ochranu staveb – portfolio společnosti Remmers GmbH je rozmanité. Díky více než 65letému působení v oblasti ochrany stavebních památek máme rozsáhlé zkušenosti a znalosti historických stavebních technik a materiálů.

Cílem památkové ochrany je trvalé zachování kulturních památek. Kulturní dědictví je pro společnost nesmírně důležité, neboť umožňuje ztotožnit se s vlastní historií prostřednictvím hmatatelných a smyslově vnímatelných historických svědectví, a vytvářet tak společenskou identitu. To platí jak pro malé regiony, tak i pro celou Evropu. Ochrana památek je tedy důležitou součástí našeho života.

Ti, kteří zvládnou náročné úkoly ochrany stavebních památek, a to nejen z hlediska technické proveditelnosti, ale také s ohledem na maximální zachování podstaty, vyřeší mistrně i složité „normální případy“ u jakéhokoliv povrchu: Při opravách fasád, při trvalé izolaci zdiva i při ochraně dřeva.

Vzhledem k velkému vnitřnímu povrchu je vrstva nečistot vynikajícím absorbentem vlhkosti a plynných a částicových nečistot. Ty obvykle reagují na spodní straně krusty a urychlují destrukci.

Odsolení přírodního kamene a jiných minerálních stavebních materiálů odsolovacími kompresními hmotami je uznávanou metodou, jež výrazně eliminuje škodlivé soli ve zdivu a která se osvědčila u řady významných staveb.

Zděné stavby mají dlouholetou tradici. V dřívějších dobách se zdivo stavělo podle řemeslných zásad; formát cihel a tloušťka stěn se řídily odhadovanou zátěží. Dnes hraje v zabezpečení a při rekonstrukci starých budov významnou roli znalost nosnosti.

Řada přírodních kamenů obsahuje bobtnavé jílovité minerály. Většinou jsou to vrstvené křemičitany, které se svou strukturou podobají knize. V důsledku elektrochemické reakce jsou schopny ukládat a uvolňovat vodu mezi jednotlivými vrstvami již při nepatrné vlhkosti.

Zvětrávání minerálních stavebních materiálů je vždy doprovázeno oslabením jejich struktury. Hlavním úkolem opatření vedoucích ke zpevnění je cílené dodání pojiv a vyplnění pórů vytvořených v důsledku zvětrávání.

Úkolem zpevňovačů kamene obvykle není jen pouhé zpevnění struktury, nýbrž mají v závislosti na typu a intenzitě zvětrávání mnohem širší význam.

Systém restaurátorských malt Remmers byl vyvinut speciálně pro doplnění minerálních stavebních materiálů resp. pro jejich náhradu.

Existuje mnoho dobrých a oprávněných důvodů proč vytvářet repliky cenných originálů: Od restaurátorů přes archeology, pracovníky muzeí až po umělce, kteří chtějí vytvářet kopie svých artefaktů: Ti všichni pracují se silikonovou odlévací hmotou.

Spáry plní ve stavebních objektech různé funkce, a proto musí mít také odlišné vlastnosti podle příslušných požadavků.

V minulosti byla omítka ochranou proti povětrnostním vlivům, která zároveň zakrývala a vizuálně sjednocovala různé materiály. Později byla a stále ještě je využívána hlavně díky své adaptabilitě a přizpůsobivosti a různorodým možnostem použití.

Ochranná impregnace Remmers Graffiti-Schutz patří do třídy semi-permanentních ochranných systémů proti graffiti. Graffiti a barevné čmáranice lze snadno odstranit horkou vodou aplikovanou vysokotlakým čističem (hygrotermické čištění).

Již od dob antiky jsou známé barevné nátěry budov a figurálních objektů. Sloužily (a dosud slouží) jako designový prostředek a jako ochranná vrstva, která chrání mimo jiné před opotřebením. Vzhledem k poškozením způsobeným povětrnostními vlivy v důsledku emisí se význam ochranných funkcí v posledních desetiletích zvýšil.

Ochrana a obnova památek

41 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 0312

Tekutá minerální výplňová a injektážní malta

Číslo produktu 0401

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 0417

Speciální omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA s tepelně izolačními vlastnostmi.

Číslo produktu 0402

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA

Číslo produktu 0416

Speciální omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA se zvýšenou odolností proti síranům.

Číslo produktu 1077

Odsolovací omítka/obětovaná omítka dle WTA

Číslo produktu 0672

Kyselý čistič

Číslo produktu 0671

Tenzidový roztok pro odstraňování zašpinění, krust prachu, oleje a mastných usazenin.

Číslo produktu 0666

Čisticí pasta k odstranění začernalých povlaků fasády

Číslo produktu 1368

Odstraňovač nátěrů a graffiti

Číslo produktu 0711

Hydrofobní impregnace na silanové bázi ve formě krému

Číslo produktu 0602

Bezbarvá, hydrofobní, ředidlová impregnace na silan-siloxanové bázi

Číslo produktu 0608

Bezbarvá hydrofobní impregnace na bázi silanu/siloxanu pro vápenec

Číslo produktu 0685

Vodná semipermanentní ochrana proti graffiti na alkylsilanové a voskové bázi

Číslo produktu 1061

Modifikovaná výplňová spárovací hmota

Číslo produktu 1026

Spárovací malta s obsahem trasu a vápna

Číslo produktu 0661

Čistič pro ekologické čištění povrchů historického přírodního kamene.

Číslo produktu 1070

Suchá maltová směs pro snížení obsahu solí v povrchové vrstvě

Dlouhodobá ochrana cenných kulturních památek

Další informace o údržbě staveb a památkové péči najdete v naší brožuře.

Cena Bernharda Remmerse

Každé dva roky uděluje Akademie Bernharda Remmerse ocenění za vynikající počiny v oblasti péče o stavební památky.

Na veletrhu Denkmal, Evropském veletrhu pro restaurování, památkovou péči a obnovu měst, který se koná v Lipsku, získávají toto ocenění řemeslníci, projektanti, architekti, památkáři a stavebníci za vynikající výkony v oblasti památkové péče. Zvláštní důraz je přitom kladen na mistrné řemeslné provedení.

Více informací

©