Spárování

Spáry přizpůsobené zdivu

Spáry mají ve stavebních objektech různé funkce, a proto musí mít velmi odlišné vlastnosti podle příslušných požadavků.

To se týká nejen vzhledových, ale i fyzikálních, mechanických a zejména vlhkostních vlastností. Nepoškozené spáry jsou předpokladem odolnosti fasády proti nárazovému dešti. Pronikající vlhkost vede ke zvýšenému namáhání mrazem a k redukci tepelné ochrany – oběma vlivům je třeba šetrně zabránit s ohledem na stavební substanci. Spárové malty Remmers zahrnují širokou škálu pojivových systémů, frakcí a pevností, jakož i různé možnosti z hlediska barvy a kapilárně aktivních látek. Z celé řady malt si lze tedy vybrat konkrétní materiál, který bude vyhovovat specifické oblasti použití, podmínkám a požadavkům.

Systém spárovacích malt

5 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 106530

Modifikovaná výplňová spárovací hmota

Číslo produktu 102330

Spárovací malta s obsahem trasu a vápna

Číslo produktu 104630

Spárovací malta bez cementu

Číslo produktu 057330

Spárovací malta s recepturou na míru objektu

Číslo produktu 056410

Minerální tmelicí a štuková omítka na bázi románského cementu.