©

Zpevňování kamene

Cílené omlazení minerálních podkladů

Zvětrávání minerálních stavebních materiálů je vždy doprovázeno oslabením jejich struktury. Toto oslabení je zpravidla způsobeno rozšířením původní struktury pórů, a jen zřídka ztrátou pojiva. Hlavním úkolem opatření vedoucích ke zpevnění je cílené dodání pojiv a vyplnění pórů vytvořených v důsledku zvětrávání. To se provádí dodáním dalšího, přírodního pojiva.

U „nového“ materiálu, např. u čerstvě nalámané horniny, je profil pevnosti zpravidla homogenní, takže pevnost a elasticita je na povrchu stavebního materiálu stejná jako v jakémkoliv místě průřezu. Tento stav, který pominul v důsledku povětrnostních vlivů, by měl být obnoven zpevněním, aniž by kromě pevnosti a elasticity byly ovlivněny další charakteristické parametry stavebního materiálu.

Stejně rozsáhlá, jako je rozmanitost fasádních stavebních materiálů – od různých variant přírodního kamene přes cihly a omítku až po beton – a různé povětrnostní podmínky, je i rozmanitost možných povětrnostních profilů. Zde je jasné, že pro dosažení vyrovnaných profilů pevnosti jsou nutné různé typy zpevňovačů.

Firma Remmers proto nabízí příslušné typy zpevňovačů, které se liší z hlediska následujících kritérií:

  • „podílem pojiva“ – takzvané míry vylučování gelu
  • strukturou gelu – bez nebo s elastifikovanými součástmi struktury
  • povahou jejich vazby k podkladu

Ester kyseliny křemičité je kapalinou, takže může i bez přidání rozpouštědla proniknout do struktury pórů. Rozdílnými směšovacími poměry velkých a malých molekul lze cíleně měnit vlastnosti zpevňovače, zejména míru vylučování gelu, tzn. množství silikagelu vytvořeného ve struktuře pórů. Kromě míry vylučování gelu jsou změnou typu a množství katalyzátoru a použitím rozpouštědel k dispozici další varianty, pokud jde o penetraci, reakční rychlost atd.

Cíleným kombinováním a variací těchto parametrů vznikla řada zpevňovačů kamene, která nabízí celou řadu volitelných možností, a tím i přizpůsobivost zpevňovaným podkladům.

Všechny zpevňovače kamene na bázi esteru kyseliny křemičité mají jednu zásadní vlastnost, která je odlišuje od ostatních zpevňovačů: Výsledný zpevňující silikagel má svou vlastní pórovitost. Tato tzv. sekundární pórovitost zajišťuje zachování kapilárnosti a propustnost vodní páry zpevňovaného materiálu.

Zpevnění

3 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 0719

Zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s nízkým množstvím vyloučeného gelu (10 %) k předcházení přílišného zpevnění a k dosažení rovnoměrného profilu pevnosti

Číslo produktu 0720

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE)

Číslo produktu 0654

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene pro vápenec na organokřemčitanové bázi (KSE) se speciálními adhezivy