©

Stabilita a zvýšení nosnosti

Vyplnění dutin a zvýšení nosnosti historických konstrukcí

Zděné stavby mají dlouholetou tradici. V dřívějších dobách se zdivo stavělo podle řemeslných zásad; formát cihel a tloušťka stěn se řídily odhadovanou zátěží. Dnes hraje v zabezpečení a při rekonstrukci starých budov významnou roli znalost nosnosti historického zdiva.

Přemístění nebo zvýšení zatížení uvnitř zdiva může být způsobeno poškozením, sanačními nebo zabezpečovacími pracemi a rovněž používáním a může vést k dalším problémům. Nosné stavební dílce historických budov, jako jsou stěny a pilíře, často tvoří dvouplášťové zdivo z přírodního kamene nebo z cihel. Zatímco vnější pláště jsou „řádně“ vyzděné, uvnitř těchto dílců se obvykle nachází „násyp“ z kamenných úlomků a vysoký podíl malty. Nosnost je kromě pevnostních a deformačních vlastností kamenů a malt ovlivněna mnoha dalšími parametry.

Patří k nim:

  • struktura zdiva (jednoplášťová / víceplášťová)
  • formát cihel
  • typ obkladu
  • kvalita provedení
  • šířka posypu kamene a kvalita malty.

Ve většině případů dutiny a mezery uvnitř zdiva snižují nosnost. Vyplnění těchto vadných míst patří k nezbytným doprovodným opatřením při rekonstrukcích zdiva. Malty používané pro vyplnění nebo stlačení je nutné zvolit především s ohledem na pevnost, schopnost absorpce vody a kompatibilitu s pojivem.

Zvýšení stability a nosnosti

2 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 0312

Tekutá minerální výplňová a injektážní malta