Systémy s nízkým obsahem emisí

Systémy s nízkým obsahem emisí a testované podle směrnice AgBB pro pobytové místnosti

Systémy s nízkým obsahem emisí pro vaše požadavky

Podlaha by neměla odolávat jenom stoupající vlhkosti nebo vysokému zatížení, ale nesmí zatěžovat ovzduší v místnosti. Protože emise těkavých organických sloučenin (VOC) mohou znečistit vzduch v místnosti, a tím zatížit i zdraví. Nabízíme kompletní VOC certifikovaný sortiment výrobků, které splňují přísná kritéria AgBB. Celá skladba podlahových systémů je hodnocena podle nezávislých a akreditovaných zkušebních ústavů, testovaná Komorami a kontrolována pomocí každoročních namátkových vzorků.

Naše AgBB- konformní systémy se nevztahují pouze na vodní nátěrové hmoty. Také široká škála polyuretanových a epoxido-pryskyřičních nátěrů disponuje všeobecným schválením pro stavbu. To zvyšuje flexibilitu již při plánování tak, že můžete vzít v úvahu všechny požadavky a stavebníkovi nabídnout pro něj ten nejvhodnější systém.

Udržitelnost - jednoduchá údržba, nízká spotřeba čisticích materiálů i dlouhá životnost podstatně přispívají k pozitivní ekologické bilanci průmyslových podlah. Díky těmto vlastnostem mají mnohem menší vliv na životní prostředí než mnohé jiné typy podlah.Odpovídající národní a mezinárodní prohlášení (např. certifikáty DNGB/LEED) umožňují uživatelům a investorům plánovat a navrhovat s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

Barevný litý stěrkový systém se schopností difuze vodní páry s kontrastním vsypem a lehce strukturovaným povrchem, určený pro středně těžkou mechanickou zátěž.

Dvoubarevný systém s decentním mramorováním
s PUR litou stěrkou. Pružná litá stěrka přemosťující trhliny, odolná vůči UV záření pro oblasti s vyššími
nároky na vzhled a individualitu.

Epoxidová litá stěrka s kovovým vzhledem, velmi odolná vůči UV záření, s matnou, protiskluznou
polyuretanovou pečeticí vrstvou pro středně těžkou zátěž.

Nízkoemisní systémy

18 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 1160

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty

Číslo produktu 6980

Pigmentovaná stěrka

Číslo produktu 6800

Polyuretanová houževnatá stěrka

Číslo produktu 6674

Dekorativní stěrka

Číslo produktu 1427

Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty v systémech podléhajících schválení

Číslo produktu 6001

Pigmentovaná, mnohostranně použitelná, vodou emulgovaná epoxidová pryskyřice

Číslo produktu 6380

Vodou ředitelné, epoxidové, hedvábně matné pojivo

Číslo produktu 6320

Vodou ředitelná, pigmentovaná, vyrovnávací a nosná stěrka

Číslo produktu 3633

Transparentní, hedvábně matný krycí lak

Číslo produktu 3682

Pigmentovaný hedvábně matný krycí lak

Číslo produktu 6735

Protiskluzný matný krycí lak

Číslo produktu 1224

Probarvená předplněná penetrace

Číslo produktu 6301

Barevné vločky pro celoplošné vsypy

Číslo produktu 4405

Ohněm sušený křemenný písek

Číslo produktu 6742

Minerální posypový prostředek

Číslo produktu 3673

Dvousložkový krycí lak na vodní bázi

Číslo produktu 6344

Transparentní epoxidová pryskyřice se sníženým žloutnutím

Číslo produktu 6880

Pigmentovaná pasta