©

Plánování a dimenzování

Vnitřní izolace jako alternativa či doplnění k dodatečné vnější tepelné izolaci nebo izolaci uvnitř zdiva

Vnitřní izolace slouží jako alternativa či doplnění k dodatečné vnější tepelné izolaci nebo izolaci. Zatímco u těchto systémů se nosné zdivo nachází na „teplé“ straně izolace, a tedy ze stavebně-fyzikálního hlediska nepředstavuje zpravidla žádné riziko, u vnitřních izolací je nutné vždy zohlednit možnost, resp. riziko kondenzace vodních par.

Vnitřní izolace by se nikdy neměly instalovat bez předchozího odborného posouzení a naplánování, protože vždy mají pronikavý vliv na hygrotermické vlastnosti stávající konstrukce. Seriózní výrobci systémů vnitřní izolace vždy poskytují pro předběžné plánování a simulace dostatek údajů o charakteristických vlastnostech a funkcích materiálů.

iQ-LATOR 2.0 je inovativní program pro výpočty hygrotermických vlastností, optimalizaci a posouzení vícevrstvých konstrukcí obvodových stěn, a to zejména s ohledem na kapilárně aktivní materiály. Umožňuje stacionární výpočty pro vícevrstvé jednorozměrné konstrukce (stěny, střešní konstrukce atd.) dle normy DIN 4108-3. V protikladu k tradičnímu hodnocení Glaserovou metodou zohledňuje výpočetní algoritmus integrovaný v programu iQ-Lator také pronikání vody v kapalném stavu.

Instalací vnitřní izolace iQ-Therm lze zajistit, že vytápěcí teplo bude téměř kompletně zůstávat ve vnitřním obytném prostoru a úniky skrze materiál stěn budou jen nepatrné. Tím lze dosáhnout značných úspor na nákladech za vytápění. Díky tomu, že systém iQ-Therm v sobě kombinuje různé stavebně-fyzikální vlastnosti, jsou eliminovány technické problémy v souvislosti s vlhkostí a teplem.

Měsíční Newsletter od Remmersu Vám přinese všechny důležité informace přímo do Vaší mailové schránky.